22. 4. 2024
Konica Minolta Digital Camera

Městská knihovna Hradec Králové pořádala besedu s psycholožkou Danou Klevetovou

Ve čtvrtek 5. dubna se v Městské knihovně v Hradci Králové uskutečnila velice zajímavá přednáška Dany Klevetové. A bylo to opravdu velmi přínosné ,neboť téma bylo : “Mezigenerační vztahy”.

Škoda jen, že přišlo zhruba 20 lidí, z toho převážná většina seniorů, kteří se však velmi intenzivně zapojovali do přednášky.

Dana Klevetová zaujala svou přednáškou, neboť téma “Mezigeneračních vztahů” je velmi živým tématem. Přítomným povyprávěla o tom, že jednou z jejich činností je dobrovolná práce v Domově seniorů a to z toho důvodu, že chce být nápomocna i při řešení problémů, protože jí vadí, jak se někdy chová personál, nebo děti ke svým rodičům, kteří jim přitom dali život, právě proto si zaslouží senioři úctu. “Pokora a láska ve společnosti skutečně chybí, já tomu říkám kultura lidství, domnívám se, že to dělají atributy současnosti” říká  Dana Klevetová a pokračuje, “Je nutné si uvědomit, že dítě se dá vychovat maximálně do sedmi let, potom už zůstává jako jedinec stejné.” dodává.

 “Hodně hodnotíme ostatní podle prvního dojmu, nezáleží na tom jak kdo vypadá, ale jeho nitro může být jiné než jeho vzhled” pokračuje. “Ústa k člověku je naší jedinou sociální oporou, vědomí toho, že se mohu na někoho obrátit, že si s někým mohu pohovořit. jsme úžasný národ, národ Jana Ámose Komenského, bylo by moc krásné jít podle jeho myšlenek o životě a o světě” říká Dana Klevetová. “Sociální postavení v dnešní společnosti je velmi závažný problém, který se projevuje zejména v materiální oblasti. Dnes od dětí po seniory spousta lidí chce mít každou chvíli novou věc i když ta původní dobře slouží. Je zapotřebí, aby si každý uvědomil své možnosti a hranice.”

O Daně Klevetové :

Vystudovala střední zdravotnickou školu a 15 let pracovala v chirurgických oborech. Během té doby vystudovala filosofickou fakultu obor ošetřovatelství – pedagogika. Učila na střední zdravotnické škole a dále pracovala jako zdravotní sestra na chirurgické ambulanci. Současně vykonávala práci zdravotní sestry v domácí zdravotnické péči. Spolupracovala s ČČK, Klubem handicapovaných dětí, vedla skupinu studentek při pomáhání sociálně potřebným občanům v Jindřichově Hradci.  Dále se vzdělávala v oboru rehabilitace, komunikace, arteterapie, práce s minulostí klienta, Pesso-Boyden psychoterapie, vedení poradenského rozhovoru, bazální stimulace, kinestetiky, trénování paměti, problematiky péče o seniory a paliativní a hospicové péči. Absolvovala komunitní a skupinový výcvik v dynamické psychoterapii, gestalt terapii, strukturované metody logoterapie a logodiagnostické metody. Od roku 2001 do roku 2008 byla odbornou asistentkou 1.LF Praha, podílela se na výuce studentů a výzkumných projektech geriatrické kliniky VFN Praha. Od roku 2004 se zabývá poradenskou činností v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti. Má osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Je členkou akreditační komise MZ pro vzdělávání. V roce 2009 začala dále studovat výcvikový  program integrativní  supervize (ČIS),v roce 2013 získala certifikát ČIS,akreditovaný Evropskou asociací pro supervizi a koučink (EASC)pro kvalifikaci supervizor k výkonu intergrativní supervize. Aktivní i pasivní účast na kongresech a seminářích se seniorskou tématikou. Současně má certifikát trenéra paměti 1. a 2. stupně a současně certifikát pro zdravotní cvičení seniorů

[ABTM id=11708]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Olympus Digital Camera Previous post Lékař, který byl na hraně smrti: Umírání je i příjemné, vrátil jsem se a uvěřil v život po životě
1523000312 Dadaiepvwaavo3r Next post Vybírá si, kde chce hrát! soptí majitel Madridu ohledně Federera