Hradec Králové – Od příštího roku bude v Hradci Králové zvýšen poplatek z pobytu, namísto dosavadních 15 korun za osobu na noc budou návštěvníci platit 40 korun. Přibližně polovina vybraných financí z tohoto poplatku bude použita pro zkvalitnění rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho blízkém okolí prostřednictvím Destinační společnosti Hradecko.

„Stejně jako řada jiných měst jsme i my uvažovali o zvýšení poplatku z pobytu, který je dosud druhý nejnižší v rámci obdobných měst v České republice. Rozhodli jsme se navýšit na 40 korun za noc. Ve stejné výši mají tento poplatek stanovený například v Liberci, o deset korun více je to pak v Karlových Varech nebo v Praze,“ uvádí náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu Ilona Dvořáková. Záměr zvýšení poplatku v Hradci Králové schválili na svém zasedání v září radní města, po úpravě a schválení příslušné vyhlášky bude nová výše platit od 1. ledna 2024. Příjem z místního poplatku z pobytu činil v roce 2022 více než 2,9 milionu korun. „Pokud by byla sezóna v příštím roce podobná té z loňské, mohli bychom se dostat na částku přibližně 7,76 milionu korun,“ vysvětluje náměstkyně Dvořáková.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Zhruba polovinu vybraných financí chce město investovat do podpory rozvoje cestovního ruchu v Hradci Králové a na Hradecku prostřednictvím činností Destinační společnosti Hradecko. Záměr založit takový spolek schválili na svém zářijovém zasedání radní města. „Tento spolek naváže na činnost současné organizace Destinačního managementu pro turistickou oblast Hradecko, která působí v rámci Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti. Předpokládáme, že do jeho správy budou zahrnuty aktivity úzce propojené s cestovním ruchem, které jsou zatím součástí společnosti. Jedná se například o provoz turistického informačního centra, provoz Bílé věže a kostela sv. Mikuláše,“ říká náměstkyně Dvořáková.

Po této změně se bude Hradecká kulturní a vzdělávací společnost nadále věnovat pořádání kulturních akcí a festivalů, poskytování kulturních služeb, mimoškolnímu vzdělávání, udržování lidových tradic či zajišťování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Spolek Destinační společnost Hradecko vznikne poté, co jeho založení schválí zastupitelstvo města Hradec Králové a připojí se další zakládající členové z řad podnikatelských i nepodnikatelských subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Jeho činnost by mohla být v případě příznivého vývoje zahájena se začátkem nového roku. „V následujících týdnech nás čekají schůzky s poskytovateli ubytování, kterým chceme nabídnout účast v Destinační společnosti, aby se mohli aktivně podílet na rozvoji cestovního ruchu. Jednat budeme ale i s dalšími podnikateli,“ doplňuje náměstkyně Dvořáková.