29. 5. 2024
298f362a 7ba2 47d3 B97d 4e1b6e96154d

Město stále hledá nového provozovatele útulku

Hradec Králové – Radní města Hradce Králové na svém úterním jednání zrušili nedávný výsledek zadávacího řízení, ze kterého měl vzejít nový provozovatel útulku pro opuštěná zvířata. Do něj se přihlásili dva uchazeči, kvalifikační podmínky splnil pouze jeden z nich a jeho nabídka poté byla radou města vybrána jako nabídka vítězná.

Neúspěšný uchazeč následně podal námitky, a to proti svému vyloučení a proti výběru vítězného uchazeče. Mimo jiné v nich poukázal na posuzování kvalifikačního požadavku na prokázání zkušenosti s vedením lidí. Tento podnět město vzalo v potaz a připustilo, že by zadávací podmínky bylo vhodné upřesnit. Z tohoto důvodu došlo ke zrušení výběru vítězného uchazeče, po uplynutí lhůty pro podání námitek by pak mělo dojít k úplnému zrušení zadávacího řízení. Nového provozovatele útulku bude město nadále hledat.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Zadávací řízení na nového provozovatele útulku pro opuštěná zvířata vypsalo město v březnu letošního roku. Hodnoticí komise posuzovala nabídky dvou uchazečů, z nichž pouze jeden splňoval kvalifikační podmínky a jeho nabídka tak byla vybrána jako vítězná. Tento výsledek byl v polovině července schválen radou města. V rámci probíhajícího zadávacího řízení město od neúspěšného uchazeče obdrželo námitku poukazující mimo jiné na správnost formulace uvedené v zadávací dokumentaci. V části uvádějící prokázání zkušeností s vedením lidí město použilo výraz pracovník, který je sice správný, ale jednoznačně nedefinuje fakt, že tento pojem může zahrnovat i dobrovolníky, tedy osoby vykonávající danou činnost bez nároku na odměnu.

Město proto dospělo k závěru, že pokud bude připuštěno prokázání kvalifikace uchazečů i prostřednictvím vedení dobrovolníků, mohlo by v nově vypsaném zadávacím řízení obdržet více relevantních nabídek. Radní města tak na svém včerejším zasedání rozhodli o zrušení výběru vítězného uchazeče v tomto zadávacím řízení. Po uplynutí lhůty pro podání námitek pak bude možné celé zadávací řízení zrušit. Následně bude město projednávat další postup.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4. Previous post Do volné přírody se vrátili vyléčení dravci
Ephoto360.com 1649c25780d09c Next post Hradec Králové chystá novinku na pouchovské sportoviště