22. 4. 2024
Camera 581126 1280

Město Náchod vyhlašuje FOTOSOUTĚŽ Čtvero ročních období zámeckého kopce ve fotografiích

Náchod – Soutěžní fotografie bude posuzovat odborná porota složená z renomovaných náchodských fotografů a zástupců města Náchoda. Nejlépe hodnocené soutěžní fotografie budou vystaveny ve veřejně přístupných prostorách.

Soutěžní fotografie budou použity pro prezentaci města Náchoda, přihlášením snímků do soutěže poskytuje jejich autor městu Náchod právo nakládat s těmito snímky pro propagační i jiné účely. Soutěžící, jako autor, zasláním fotografií do soutěže uděluje městu Náchod nevýhradní bezplatnou licenci pro marketingové účely města Náchoda. Soutěžící zasláním fotografie potvrzuje, že je tvůrcem fotografií a k fotografiím neváznou práva třetích osob, a dále prohlašuje, že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo bránila k jejich zveřejnění.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Vítězové soutěže z jednotlivých ročních období, kteří se umístí na 1. místě budou odměněni poukázkou na fotografické práce (fotoobraz, fotokalendář apod.) v hodnotě 1.500 Kč, celkový vítěz obdrží poukázku v hodnotě 5.000 Kč na nákup fotomateriálu či foto příslušenství dle soutěžní fotografie na CD musí být zaslány na adresu: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, na obálku napsat: Čtvero ročních období zámeckého kopce; či mailem na adresu: s.matoulkova@mestonachod.cz (vždy uveďte: jméno, příjmení a mail nebo telefon).

Fotosoutěž

Každý účastník může zaslat maximálně 4 fotografie. Doporučený formát je minimálně 30×40 cm a odvozeniny při zachování kratší strany. Možno zasílat fotografie černobílé i barevné. Přijímají se fotografie jak klasické, tak i fotografie manipulované, experimentální. Datová podoba fotografií musí mít minimální rozměr A4 (210×297 mm) při rozlišení min. 300 dpi (2480×3425 pixelů). Jako datové formáty se připouštějí všechny obvyklé, zejména jpg, tiff, maximální velikost souboru 5 Mb. Soubory označte alespoň příjmením autora a názvem fotografie. Fotografie, které nesplní požadavky na formát, velikost a rozměry, nebude možné do soutěže přijmout.
Doba trvání březen 2023–únor 2024.

Podmínky soutěže:

Tématem soutěžní fotografie je volné zachycení zámeckého kopce nejen jako celku, ale i v detailech či nalezených zátiších. Soutěžní fotografie (max. 4 ks) dodejte v elektronické podobě do uzávěrek jednotlivých ročních období, nejpozději pak do 28. 2. 2024.

Uzávěrky jednotlivých období:

  • jaro 2023 do 31. 5. 2023
  • léto 2023 do 31. 8. 2023
  • podzim 2023 do 30. 11. 2023
  • zima 2024 do 28. 2. 2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Electricity Pylon Previous post bakaEnergošmejdi porušují zákazy podomního prodeje
Handball 6148752 1280 Next post Nadějně rozehrané utkání ztratili hosté zcela zbytečně vlastními chybami