29. 5. 2024
974d6ec7 06c9 46dc 9838 6f41049e79e5

Město Náchod nakoupilo pozemky pro svůj další rozvoj

Náchod – Náchodští zastupitelé na svém jednání 28. 8. 2023 schválili nákup pozemků o celkové výměře 1,3 hektaru v bezprostřední blízkosti silnice I. třídy I/33 v Náchodě-Bělovsi u státní hranice.

Nákupem těchto pozemků, který podpořilo 22 z 25 přítomných zastupitelů (dva byli omluveni), získá město do svého vlastnictví pozemky pro svůj další strategický rozvoj. Vzhledem k tomu, že v příštím roce má být zahájena stavba přeložky silnice II/303, stávají se strategickým územím pro další rozvoj města, nejen z důvodu své rozlohy, ale i z důvodu dostupnosti a přímého napojení na krajskou komunikaci a obchvat města Náchoda.

Jedná se o pozemky bývalého areálu SEMPRA o celkové výměře 13 562 m(podrobně viz níže), které jsou dle územního plánu v ploše VL – výroba a skladování, lehký průmysl. Kupní cena za nákup těchto pozemků činí 22.377.300 Kč bez DPH, tj. cena v místě a čase obvyklá – 1.650 Kč/m2 bez DPH dle znaleckého posudku č. 2893-07/23 ze dne 25. 5. 2023 vypracovaného Ing. Antonínem Vymetálkem, CSc.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Město Náchod se tak stane majitelem důležitých pozemků. Dle předběžných jednání by navíc bylo možné areál ještě rozšířit o další přilehlé pozemky. Tím by se zvýšil potenciál využití tohoto prostoru, a to např. pro řešení odpadového hospodářství.

„To je problematika, které se aktuálně intenzivně věnujeme. Odpadové hospodářství je finančně náročné, stejně tak řešíme i vysoké náklady na elektrickou energii a teplo. Nový areál by mohl nabídnout řešení i této otázky,“ upřesnil starosta Jan Birke a dodal: „Nákup pozemků je pro město zahájením projektu tzv. energoparku, a to s cílem zajistit do budoucna soběstačnost a hlavně mít možnost čelit narůstajícím nákladům za svoz odpadu pro občany Náchoda“.

V současné době má město dva partnery pro další rozvoj tohoto území. Jedním z nich je společnost innogy. Ve spolupráci innogy a města Náchoda se aktuálně zpracovává studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ve městě Náchod a třídírnu odpadů. K této problematice město také zřídí komisi rady města, aby rozvoj plynule probíhal v souladu s názory všech politických uskupení v zastupitelstvu.

Další jednání probíhají s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje o budoucím využití pro umístění stanice hasičského záchranného sboru, která měla být původně umístěna na rozvojovém území po bývalé Tepně.

ortofoto 1

pozemky se zákresem obchvatu a přeložky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

367007611 874562730696140 7627598058110606519 N Previous post Hudební festival Hrady CZ zakončí tento pátek a sobotu svoji letošní pouť na Bezdězu s kapelami Kabát, Kryštof a Mirai
Vizualizace Hala Nová Paka 2 Next post Kraj v Nové Pace staví sportovní halu za 105 milionů korun. Hotovo bude v roce 2025