25. 5. 2024
1780764 Img Penize V0

Město Hradec Králové se s TJ Slavia dohodlo na převodu sportovní haly do svého majetku

Každoročně město Hradec Králové přispívá klubu TJ Slavia na provoz a nutné opravy její haly v Orlické kotlině, největšího sportovního zařízení tohoto druhu v republice. V roce 2018 město poskytlo dotaci téměř jedenáct milionů korun na novou palubovku. Nyní je potřeba za zhruba třicet milionů korun opravit střechu, což je také nad možnosti klubu, který halu vlastní. Město však nemůže dlouhodobě financovat takto velké investice do cizích nemovitostí. Oddíl se proto s hradeckou radnicí dohodl na budoucím převodu haly formou daru do majetku města.

„Hala Slavia je více než třicet let v provozu a to je právě doba, kdy snad každou nemovitost čekají velké investice do rekonstrukcí. Obecně se dlouho ví, že bez významné pomoci města to oddíl nebude schopný financovat. Město ale nemůže dlouhodobě investovat do cizího majetku, i přes to, že je na radnici všeobecná shoda na nutnosti podílu města na provozu a potřebných opravách haly. Ta totiž poskytuje zázemí tisícům sportovců nejen z našeho města, díky své velikosti se zde konají každoročně desítky turnajů a hromadných akcí celorepublikového významu. Jednání s TJ Slavia nyní konečně vyvrcholila v oficiální dohodu o budoucím převodu této haly do majetku města,“ říká Pavel Marek, náměstek primátora Hradce Králové pro oblast majetku.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Hradec Králové – Zpravodajství.

Součástí smlouvy mezi městem Hradec Králové a oddílem TJ Slavia Hradec Králové o darování haly jsou i podmínky a záruky jejího budoucího užívání, vlastnictví a potřebných investic. Město se zavazuje, že halu nesmí po dobu padesáti let prodat či darovat jinému majiteli, dále že přednostně ji budou moci užívat oddíly a členové TJ Slavia. „Dalším závazkem ze strany města je investice do opravy střechy do tří let od uzavření dohody o budoucím převodu haly. V této souvislosti tak zastupitelstvo v pondělí schválilo zařazení třiceti milionů korun do výhledu rozpočtu na rok 2023 právě na tuto rekonstrukci,“ dodává náměstek Pavel Marek.

Zastupitelé Hradce Králové v minulém týdnu odsouhlasili smlouvu o smlouvě budoucí darovací, samotný převod haly by se podle této dohody měl uskutečnit ale až v roce 2030. „Na provoz a opravy haly oddíl žádal o dotace i z jiných zdrojů, než je město. V dotačních podmínkách jsou ujednání týkající se případné změny vlastnictví haly a aby Slavia nemusela některé dotace vracet, převod nemovitosti do majetku budeme moci uskutečnit až po skončení doby udržitelnosti těchto projektů. V dohodě o budoucím darování haly má TJ Slavia proto i závazek, že do podpisu darovací smlouvy nesmí zažádat o žádné další dotační tituly, které by převodu haly nějak bránily nebo ho omezovaly. Pozemky pod halou jsou ve vlastnictví města, darovací smlouva se týká pouze budov,“ vysvětluje Pavel Marek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Gayeorovy Kasárny (18) Previous post V Gayerových kasárnách skončily stavební práce za 270 milionů korun
Tornado 1193184 1920 Next post Ukliďme Česko organizuje úklid po tornádu