Hradec Králové – Město Hradec Králové spouští nový projekt na podporu rozvoje bydlení. Jeho cílem je poskytnout více možností nájemního bydlení ve městě, a to navíc v úzké spolupráci se soukromými vlastníky bytů. Rada města na svém včerejším zasedání schválila aktualizovaný Koncept rozvoje bydlení se sociálním charakterem, který se spuštěním takového projektu počítá. Nové byty mezi soukromníky začne město hledat už v následujících týdnech, postupně v tom bude pokračovat v rámci pilotní fáze až do konce října roku 2025.

Magistrát plánuje oslovit soukromé vlastníky bytů v Hradci Králové a nabídnout jim nájemní smlouvu s městem. Následně by město tyto byty mohlo pronajímat lidem v bytové nouzi. „V celém procesu bude město hrát roli prostředníka, která je výhodná pro všechny strany. Majitel bytu získá seriózního nájemce, u kterého je jistota transparentnosti a pravidelné platby nájemného. Navíc na sebe chceme vzít i veškerá rizika přechodného neobsazení bytu nebo jeho poškození klientem. Město také bude hradit kauci a případné nutné opravy. Nový nájemce, kterého vybere město, zase získá bydlení, které potřebuje. Nebude třeba žádná investice předem. Hradit bude pouze nájemné a případné náklady na opravy, které by vznikly z nedbalosti,“ popisuje projekt náměstek primátorky pro oblast správy majetku města Pavel Vrbický.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

„Klienty, které budeme v takových bytech ubytovávat, si chceme nejprve pečlivě prověřit. Jednotlivci či rodiny budou muset dlouhodobě spolupracovat se sociálním odborem, abychom byli přesvědčeni že jsou plně zodpovědní k tomu využívat tento typ nájemního bydlení,“ doplňuje náměstek Vrbický. Financování projektu plánuje město pokrýt ze stávajícího rozpočtu města. „Nájemné mezi městem a klientem bude ve stejné výši jako mezi majitelem bytu a městem. Město tedy na klienta nebude v tomto případě nic doplácet ani na něm vydělávat,“ dodává náměstek Vrbický. Tento projekt naplňuje Koncepci rozvoje bydlení se sociálním aspektem v Hradci Králové.