Hradec Králové – Provoz elektrokoloběžek v Hradci Králové zahájily dvě soukromé společnosti začátkem letních prázdnin. Od první chvíle se mezi hradeckými občany našli fanoušci i odpůrci, kteří kritizovali především způsob parkování strojů. Situace by se mohla do konce roku začít postupně zlepšovat.

Zastupitelé města totiž na svém zasedání schválili novelu vyhlášky města o místních poplatcích, která bude nově obsahovat povinnost odvádět městu poplatek za parkování elektrokoloběžek. Týkat se bude pouze kol a koloběžek s přídavným elektromotorem. Spolu s tím zastupitelé schválili také nové memorandum, které je vzájemnou dohodou města a soukromých provozovatelů a nastavuje další podmínky provozu elektrokoloběžek v Hradci Králové.

„Elektrokoloběžky se staly velkým letním tématem. Část hradecké veřejnosti jejich provoz kvitovala, část byla naopak striktně proti. Obecně ale rozruch ve společnosti způsobilo parkování těchto strojů po našem městě i bezohledné chování jejich některých uživatelů. Elektrokoloběžky jsme nacházeli zaparkované v místech určených pro nevidomé či invalidy, bránily průchodu na chodnících nebo je nezodpovědní spoluobčané házeli do řek, kanálů či věšeli na stromy. Ačkoliv nedokážeme ze dne na den změnit jednání uživatelů těchto dopravních prostředků, můžeme se alespoň pokusit s provozovateli této služby nastavit pravidla provozu, která bude třeba dodržovat a jejich porušování bude postižitelné. Pomoci by tomu měla připravovaná vyhláška i memorandum,“ vysvětluje primátor města Alexandr Hrabálek.

Zastupitelé dnes na svém zasedání schválili novelu vyhlášky o místním poplatku, kterou bude zaveden poplatek za umístění zařízení pro poskytování služeb v oblasti kol a koloběžek s přídavným elektromotorem. Kola a koloběžky bez přídavného motoru zpoplatněny nebudou. „Ačkoliv vyhláška bude účinná již od začátku října letošního roku, poplatek, který vyhláška vymezuje, začnou provozovatelé platit až od začátku příštího roku, protože do konce letošního roku stále platí kromě stavebních a výkopových prací odpuštění poplatků za zábor veřejného prostranství,“ říká Pavel Marek, náměstek primátora pro oblast městského majetku. Poplatek za zábor veřejného prostranství v rámci poskytování služeb byl odpuštěn do konce letošního roku. Jedná se o součást balíčku Antivirus II, kterým se město snaží snížit dopady koronavirové krize.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Kromě vyhlášky odsouhlasili zastupitelé také uzavření memoranda mezi městem a provozovatelem elektrokoloběžek, které nastavuje pravidla provozu koloběžek a funguje na principu vzájemné dohody. Memorandum upravuje například počet koloběžek, zóny, kam je zakázán vjezd či zóny se sníženou rychlostí a další aspekty provozu. „Skutečně je třeba nastavit této službě parametry, aby mohla být bezkonfliktně využívána v souladu s právními předpisy. Ačkoliv město v tuto chvíli nemá spolehlivé právní nástroje, kterými by bylo možné službu zastavit či výrazně omezit, musíme se spoléhat na vzájemnou dohodu a komunikaci. Memorandum upravuje nejen různé záležitosti týkající se provozu, ale například také uvádí, že provozovatel musí bez zbytečného odkladu odstranit zaparkované elektrokoloběžky, které jsou nebezpečné provozu na pozemních komunikacích, nebo jinak brání užívání veřejného prostoru,“ doplňuje náměstek pro oblast rozvoje města Jiří Bláha.

Město také zahájilo intenzivní spolupráci s městskou policií, která provoz elektrokoloběžek po Hradci Králové sleduje. „Je to stejné jako na kole, řidiči elektrokoloběžek musí vždy jezdit po pravé straně vozovky nebo cyklostezky, pokud je k dispozici cyklopruh, tak platí povinnost jej využít. Naopak jízda po chodníku je zakázána, aby nedocházelo k ohrožení pohybujících se chodců. Uživatelé koloběžek a elektrokoloběžek bohužel nejvíce také zapomínají na to, že povinností je nošení přilby pro jezdce do 18 let,“ dodává za Městskou policii Hradec Králové Simona Pacltová.