Rychnov nad Kněžnou – V areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou začaly tuto středu stavební práce dlouho očekávané modernizace a stavby nového pavilonu urgentního příjmu. Na stavbu a vybavení Královéhradecký kraj vynaloží zhruba 880 milionů korun. Dotací ve výši 300 milionů korun kraji přispěje na investici stát, dalších 130 milionů kraj získá z evropských dotací. Projekt je klíčovou investicí pro rozvoj celého Rychnovska.

 „Modernizace rychnovské nemocnice je projekt, který přicházel dlouhou dobu na svět. Těší mě, že se současnému vedení kraje povedlo dojednat veškeré podmínky pro státem slíbenou dotaci ve výši 300 milionů korun. Pro Královéhradecký kraj je to naprosto klíčová investice v rámci rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, která je jedním z motorů české ekonomiky. Rychnovská nemocnice zajišťuje péči pro oblast s minimálně 80 tisíci obyvateli a má obrovský význam pro celé Rychnovsko i pro oblast nedalekých Orlických hor. Investice by měla také do budoucna ulehčit zatížení Fakultní nemocnice Hradec Králové, řekl hejtman Martin Červíček.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Dodavatel stavebních prací, sdružení společností Geosan Group a Strabag, převzal staveniště již 17. března, aby zahájil přípravné práce před samotným začátkem stavby. Prvním úkolem bylo připravit staveniště, což obnášelo kácení stromů ještě před skončením období vegetačního klidu. Poté se stavebníci pustili do přípravy nového energocentra.

 „Teď bude následovat zakládání nové stavby, pavilonu urgentního příjmu, kde budou chirurgická oddělení, zobrazovací metody a také zázemí pro záchrannou službu. Vedle toho projde modernizací současný pavilon, kde se nachází dětské oddělení, interna, gynekologie a porodnice. Obě budovy budou propojené, čímž vznikne jeden multifunkční celek, který zajistí efektivnější provoz celé nemocnice, upřesnil první náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček.

Rychnov (4)

V rámci projektu vznikne také nový objekt pro skladování medicinálních plynů, energocentrum a úpravou projdou také zpevněné plochy, komunikace a inženýrské sítě. Počítá se také s vybudováním více než 200 parkovacích míst.

Na tento okamžik jsme se spolu s obyvateli celého Rychnovska dlouho těšili. Škoda Auto podporovala myšlenku na modernizaci a rozšíření zdravotního zázemí od samého počátku a svými aktivitami přispěla k tomu, aby s pomocí vlády a za významného přičinění Královéhradeckého kraje byly zajištěny nezbytné prostředky. Máme velkou radost, že stavební práce byly zahájeny, a věříme, že se díky tomu již brzy zlepší jak pracovní podmínky a možnosti lékařského personálu, tak preventivní služby i péče o zdraví místních občanů,“ uvedl Miloš Halbich, vedoucí závodu Škoda Auto v Kvasinách.

Stavební práce potrvají 24 měsíců a vyjdou na 756 milionů korun bez DPH. Zmodernizovaná nemocnice by měla začít sloužit pacientům v roce 2025. Během stavby budou muset pacienti a návštěvníci nemocnice počítat se změnami v režimu parkování. Rozsahu zdravotní péče se stavba nedotkne.

Nemocnice_RnK_01

Rychnovská nemocnice bude mít další přidanou hodnotu tím, že její provoz bude mnohem efektivnější, a to nejen ekonomicky, ale především bude atraktivní pro naše současné i budoucí zaměstnance. Moderní prostory budou mnohem přívětivější pro pacienty i pro nemocniční personál, vyzdvihl ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl.

Státem přislíbenou dotaci kraji ve výši 300 milionů korun poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rozloží ji do dvou let, přičemž kraj obdrží 150 milionů korun v roce 2023 a v roce 2024 zbylých 150 milionů korun.

Vybavení nemocnice bude kraj soutěžit zvlášť. Na tyto náklady by měl získat dotace z evropských zdrojů až ve výši 130 milionů korun. Více jak 450 milionů korun zaplatí kraj z vlastních prostředků.

Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.