22. 4. 2024
Rails 3309912 1280

Královéhradecký kraj připravuje výběr drážních dopravců

Od celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2021 bude veřejná drážní osobní doprava v Královéhradeckém kraji zajištěna podle nových smluv, a to na dobu následujících deseti let. Výběr nových dopravců připraví vyjednávací tým pod vedením prvního náměstka hejtmana Martina Červíčka.

Královéhradecký kraj uzavře nové smlouvy na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících drážní osobní dopravě přímým zadáním. V této souvislosti bylo v souladu s evropskou a národní legislativou zveřejněno v evropském věstníku předběžné oznámení a zároveň koncem loňského roku kraj oslovil 31 potenciálních dopravců za účelem prověření jejich zájmu poskytovat tyto veřejné služby. Dále tuto informaci uveřejnil na svých internetových stránkách, profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie tak, aby svůj případný zájem mohli projevit také adresně neoslovení potencionální zájemci.

 „Ve stanovené lhůtě projevilo šest dopravců předběžný zájem o přepravu cestujících v našem kraji. Území regionu jsme rozdělili do pěti oblastí a o každou z nich projevili zájem minimálně tři dopravci,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy.

V lednu Královéhradecký kraj dokončil autobusový tendr a je tak jedním ze čtyř krajů ČR, které mají pro další roky smluvně zajištěnou veřejnou linkovou dopravu. Stejný tým jako v případě úspěšného autobusového tendru bude pod vedením náměstka Červíčka vyjednávat i vlakový tendr.

Tento tým tvoří zástupci advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, oddělení dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, společnosti OREDO, s. r. o., a zástupci výkonných orgánů Královéhradeckého kraje. Vedle náměstka Martina Červíčka bude Královéhradecký kraj zastupovat ještě krajský radní a starosta Meziměstí Pavel Hečko a krajský zastupitel a starosta Hronova Petr Koleta.

Vyjednávací tým bude odborně odpovědný za zhodnocení cenových nabídek a koncepcí, které mají uchazeči zpracovat. Své doporučení předloží k rozhodnutí výkonným orgánům Královéhradeckého kraje.

Královéhradecký kraj objednává v železniční osobní dopravě 5,7 milionu vlakokilometrů ročně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Europeantrophy Previous post Champions Hockey League plánuje odstartovat sezónu 6.října
královéhradecký kraj Next post Nálezci železné sekery na Jičínsku patří odměna