19. 5. 2024
Laptop In The Office 1967479 1280(1)

Královéhradecký kraj připravuje spuštění nemocničního informačního systému

Rada Královéhradeckého kraje schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností ICZ, která pro kraj dodává a bude i servisovat software jednotného nemocničního informačního systému. Dodatek zahrnuje vícepráce, které cenu zakázky zvýší o milion korun.

„V rámci příprav jsme provedli detailní analýzu zapojení nemocničního informačního systému do našich nemocnic. Během tohoto procesu uživatelé upřesnili sedm dílčích požadavků na změnu v novém systému. Nejsou to zásadní změny, ale spíše upřesnění a vylepšení. Samotné zapojení systému zahájíme v jičínské nemocnici v létě letošního roku a následovat budou všechny zbylé krajské nemocnice,“ uvedl náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Rada Královéhradeckého kraje vybrala 15. dubna 2019 dodavatele softwaru pro jednotný nemocniční informační systém, kterou se stala společnost ICZ. Firma bude zajišťovat také servisní podporu novému systému. Původní smluvní cena (včetně servisní podpory) byla stanovená na 30,2 milionu korun bez DPH. Po uzavření dodatku se zakázka navýší o zhruba 1,1 milionu korun bez DPH na vícepráce.

Nemocniční informační systém (NIS) je klíčový software, který má na starost mapování, evidování a uchovávání všech lékařských procesů – zpráv, výsledků a objednávek. Vedle NIS v nemocnicích fungují další systémy – např. laboratorní systém nebo systém na zpracování a rozesílání obrazové dokumentace, jako jsou výsledky rentgenu, CT, ultrazvuku, magnetické rezonance apod.

Na vznik samotného nemocničního informačního sytému, a to včetně softwaru, serverů i počítačů pro koncové uživatele, hodlá kraj vynaložit 98 milionů korun. Většinu těchto výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Administraci projektu řídí krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Slůňata Previous post Obě slůňata v Zoo Praha se o sebe navzájem zajímají
Mouth Guard 5068146 1280(1) Next post Královéhradecký kraj se připravuje na ukončení nouzového stavu