20. 4. 2024
Dyslexia 3014152 1280

Královéhradecký kraj podporuje vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra i provoz poradenských center

Královéhradecký kraj se znovu zapojil do VII. ročníku osvětové kampaně na zvýšení povědomí o autismu Česko svítí modře. Vzhledem k celosvětové pandemii se omezil na symbolické rozsvícení modrého světla ve vestibulu krajského úřadu na Pivovarském náměstí. Královéhradecký kraj patří v rámci ČR ke krajům s procentuálně nejvyšším počtem lidí s poruchou autistického spektra (PAS).

„Do kampaně Česko svítí modře se náš kraj zapojuje pravidelně. Počty dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra v Královéhradeckém kraji meziročně narůstají. V minulém školním roce to bylo 830 dětí, které prošly nějakým poradenským zařízením, o rok dříve zhruba 650. Podporujeme jejich vzdělávání, provozujeme poradenská centra a snažíme se o to, aby se do běžného života zapojilo co největší procento dětí s PAS,“ uvádí náměstkyně pro školství Martina Berdychová. 

Asi 60 % těchto dětí se vzdělává ve školách zřizovaných krajem. Jsou to převážně žáci se závažnými projevy PAS (narušenou komunikací, mentálním postižením, behaviorálními problémy), jejichž vzdělávání je velmi náročné a vyžaduje výrazné uzpůsobení organizace i formy vzdělávání.

„Královéhradecký kraj dlouhodobě vzdělávání těchto žáků významně podporuje, umožňuje malé počty žáků ve třídách i navýšenou personální podporu. Při krajských školách vznikají třídy určené výhradně pro žáky s PAS, profilují se také mateřské školy, které pečují o děti s touto diagnózou,“ vysvětluje náměstkyně Berdychová.

Největší tradici ve vzdělávání dětí s PAS má Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradci Králové. Mateřská škola zaměřila již tři čtvrtiny tříd na děti s PAS, využívá metod strukturovaného učení, podporuje alternativní komunikaci i techniky ABA terapie.

Tato základní škola jako jedna z mála v republice zřizuje také třídy pro žáky s PAS a dobrými intelektovými předpoklady (včetně mimořádného nadání): jedná se o málopočetné třídy, kde se žáci vzdělávají podle programu běžné základní školy. Touto cestou se daří úspěšně vzdělávat žáky, kteří na běžné základní škole selhali, a to zpravidla z důvodu přetížení sociálními kontakty nebo hlukem, na které jsou osoby s PAS extrémně citlivé. Mnozí žáci po ukončení povinné školní docházky na speciální škole odcházejí díky stabilizaci psychického stavu na běžné střední školy s maturitou, kde úspěšně studují.

„Podporujeme a rozvíjíme funkční poradenský systém. V posledním roce byla speciálněpedagogická centra (SPC) v Rychnově nad Kněžnou a Jičíně personálně posílena tak, aby se mohla specializovat i na klienty s PAS. V každém bývalém okrese je tak nyní jedno SPC zaměřené na klienty s PAS. Díky rozšíření sítě poradenských zařízení i nemalého navýšení pracovních úvazků odborných pracovníků se rozšiřují možnosti poradenské pomoci klientům s PAS, jejich rodinám i školám,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.

Krajem zřizovaná poradenská zařízení poskytují veškeré služby též klientům v běžných základních školách, vyjíždějí pravidelně do terénu, vyhodnocují speciální vzdělávací potřeby žáků, konzultují s pedagogy a rodiči. O služby poradenských zařízení je stále větší zájem s tím, jak narůstá počet dětí inkludovaných do běžných škol a s tím související problémy.

Celorepubliková osvětová kampaň Platformy Naděje pro Autismus Česko svítí modře už od roku 2014 pravidelně začíná 2. dubna, na kdy připadá Světový den zvýšení povědomí o autismu, a trvá jeden měsíc. Během něj zapojené instituce pořádají průvody, happeningy, přednášky a další akce, aby široké veřejnosti problematiku autismu. Nejviditelnějším projevem je pak symbolické osvětlování budov modrou barvou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Wave 376969 1280 Previous post Kraj připravuje digitální technickou mapu, zažádá o dotaci
71707042 2550584744964251 8812945748028030976 N Next post Poletíme? Živě ve verzi Rudolf plus dva – v pondělí 6. dubna v #kulturažije na Mall.tv