Královéhradecký kraj chce systematicky zvyšovat bezpečnost silničního provozu. Nechá proto identifikovat nehodové lokality a navrhnout optimální řešení jejich stavu.

Formou veřejné zakázky kraj zadá zpracování mapování a analýzy míst častých dopravních nehod na silnicích II. a III. třídy a auditu bezpečnosti na vybraných místech. Počítá se se zpracováním asi dvacítky auditů nebo inspekcí. Předpokládaná hodnota zakázky jsou dva miliony korun včetně DPH.

„Zpracované audity budou sloužit jako podklad pro další přípravu záměrů, tedy zpracování projektových dokumentací. U nehodových míst, kde již existuje zpracovaná projektová dokumentace, bude audit sloužit k ověření řešení navrženého touto dokumentací,“ říká radní Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Výhodou bude také to, že u Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), jako významného poskytovatele dotací na rekonstrukce silnic, zpracování bezpečnostního auditu zlepšuje hodnocení žádosti o dotaci a výrazně tak zvyšuje šanci na úspěch.