V Častolovicích se uskutečnilo setkání zástupců místních samospráv, mikroregionů i krajů, aby spolu jednali o společné strategii výstavby cyklostezek a také plánovaném propojení Královéhradeckého a Pardubického kraje. Cyklostezka spojující oba regiony by následně navazovala na stále hustší a kvalitnější síť cyklotras v obou krajích.

„Orlické hory a jejich podhůří jsou skvělým místem pro cykloturistiku a místní samosprávy jsou si toho dobře vědomy. Síť cyklostezek postupně houstne a je potřeba koordinovat jednotlivé záměry na stavbu nových úseků tak, aby na sebe navazovaly. Jsme připraveni pomoci všemi možnými prostředky k tomu, aby se Královéhradecký a Pardubický kraj propojily řádnou cyklostezkou,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Adam Valenta po jednání v Častolovicích.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Jednou ze zvažovaných propojení obou krajů je cyklostezka vedoucí z Potštejna do Ústí nad Orlicí přes Libchavy a Sopotnici. Problém ovšem představuje silnice I/14, kterou by trasa pro cyklisty musela složitě překračovat. Plánování výstavby také brání problémy s výkupy pozemků.

„Alternativním řešením se jeví propojení Chocně a Týniště nad Orlicí. Cyklostezka by vedla údolím Tiché Orlice, takže by cyklisté nemuseli překonávat velká převýšení. O této variantě budeme nadále jednat, protože spojení našeho kraje s Pardubickým přes Sopotnici se jeví jako velmi neschůdné. Jednání budou pokračovat, ale myslím si, že základní obrysy problémů jsme si již vyjasnili,“ doplnil radní Valenta.

Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje cyklistiku a cyklodopravu v regionu. Už sedmým rokem pravidelně přispívá milionové částky na přípravu a následnou výstavbu dálkových cyklotras a v této činnosti hodlá pokračovat. Během pěti let rozdělil na dotacích téměř 66 milionů korun. V roce 2021 se jednalo o částku ve výši 16,5 milionu korun, s obdobnou alokací se počítá i v roce 2022.