22. 4. 2024
Collage (4)

Královéhradecká galerie otevřela pět nových výstav

V Galerii moderního umění v Hradci Králové se uplynulou sobotu uskutečnila vernisáž tří krátkodobých výstav prezentujících díla současných umělců, na nichž GMU spolupracovala s renomovanými externími kurátory. Všechny projekty spojuje zaměření na aktuální témata rezonující v dnešní společnosti a po technické stránce potom práce autorů s tzv. novými médii – fotografií a videem.

Zároveň s výstavami byly slavnostně otevřeny také stálé expozice Minulé století – dvacet osobností a Posledních padesát let, které galerie zpřístupnila již v prosinci loňského roku, ale jejich vernisáž musela v důsledku protipandemických opatření vlády odložit. V rámci vernisáže byly pokřtěny katalogy k oběma zmíněným expozicím a rovněž úspěšná populárně-naučná publikace Galerie moderního (č)umění, kterou koncem minulého roku vytvořilo edukační oddělení GMU.

Největší výstavní prostor ve 4. patře je věnován skupinové výstavě současné české fotografie s názvem Pozdní intimita. Projekt reaguje na tlak na zveřejňování soukromého. Vyvíjejí ho jak masmédia, tak sociální sítě, a to často s cílem finančního zisku. Proto mají i umělci stále větší zodpovědnost za to, jak ve své tvorbě se soukromím nakládají. Hlavní záměr výstavy tedy spočívá v prozkoumání přístupů a strategií, jež současní fotografové a fotografky vůči intimitě uplatňují, a to právě na příkladu děl 11 vybraných autorů a autorek. Ti nechávají diváka nahlédnout do vlastního soukromí i soukromí svých rodin nebo celebrit. Zastoupeni jsou umělci jako Pavel Baňka, Veronika Šrek Bromová, Michal Kalhous nebo Alena Kotzmannová.

„U intimity jsem neusiloval o odhalování dráždivých tajemství.  Zajímala mě důvěrnost: jako téma, které sledují autoři a autorka, ale i jako vztah mezi nimi a diváky. V ideálním případě výstava zafunguje jako ozvučná deska, která rozezní to, co sami nosíme v sobě a za běžných okolností neumíme nebo nemáme sílu komunikovat,“ komentuje záměr výstavy kurátor Jiří Ptáček.

Ve výstavním prostoru Bílá kostka je připravena trojkanálová videoprojekce Terezy Severové s názvem Strom uprostřed krajiny (2021). Autorka prostřednictvím digitální manipulace nechává před očima diváka růst uschlý strom zasazený kořeny vzhůru. Ten je naplněn nejen environmentálními, ale i politickými významy. Odkazuje k rituálu sázení stromů svobody oslavujícímu vznik samostatného Československa. Severová vnímá strom jako typický prvek české krajiny i symbol tradičních společenských hodnot – svobody a demokracie. Právě zmíněné hodnoty jsou v současné době značně narušeny, podobně jako suchý strom, jemuž však autorka přisuzuje silnou regenerační schopnost a doslova se vrací k jeho kořenům. Výstavu kurátoruje Nina Moravcová.

V Černé kostce určené k prezentaci pohyblivého obrazu se koná výstava Marie Lukáčové, videoartistky, raperky a spoluzakladatelky feministické skupiny Čtvrtá vlna. Autorka ve svých videokolážích pracuje s prvky současné populární kultury. Kombinuje ruční kresbu, 3D animaci, hudbu a rapovaný text. Ve videích připravených pro výstavu Frugo vnímá obraz jako nástroj produkce globálního kapitálu, ať už se jedná o produkty pornografického průmyslu nebo naše osobní fotografie zveřejňované na internetu. Zkoumá otázku vizuální prezentace ženského těla, vztah cirkulace obrazů, peněz a sexu. Poukazuje na skutečnost, že téměř celá současná společnost funguje na „nekonečný“ finanční dluh. Kurátorkou výstavy je Hana Janečková.

Všechny krátkodobé výstavy budou ukončeny 29. srpna.

Ve 2. a 3. patře mohou návštěvníci zhlédnout dvě nové stálé expozice, přičemž obě prezentují umění 20. století netradičním způsobem. Expozice Minulé století – dvacet osobností, kterou připravila kurátorka GMU Petra Příkazská, svým pojetím připomíná renesanční „Pantheon umělců“. Seznamuje diváka s uměním české moderny prostřednictvím svébytných děl 20 vybraných autorů a autorek ze sbírek královéhradecké galerie. Popírá tak tradiční nazírání dějin umění optikou chronologického řazení stylů, směrů a charakteristických mistrovských děl.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Hradec Králové – Zpravodajství.

Expozice Posledních padesát let prezentuje české umění od 70. let minulého století až do dnešní doby. Jejím autorem je přední kurátor a teoretik Tomáš Pospiszyl, který opustil pokusy vyprávět příběh současného umění chronologicky nebo na základě vývoje forem. Výstavu uspořádal spíše tematicky nebo jako slabikář různých přístupů a tendencí objevujících se v umělecké tvorbě posledních desetiletí s důrazem na rozmanitost jazyka jednotlivých autorů a autorek. Ti se vedle malby a sochařství čím dál častěji vyjadřují také prostřednictvím fotografií, performancí, filmu, videa, textu a digitálních technologií.

Fotografie z vernisáže naleznete zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Collage (1) Previous post Divadelní festival v Hradci Králové se letos koná v plném rozsahu
Passengers 1150043 1920 Next post Od této neděle se změní jízdní řády autobusů