Novobydžovská střední škola technická a řemeslná škola získala nové vybavení odborných dílen a odborných učeben pro své středisko praktické výuky v Chlumci nad Cidlinou. Projekt hrazený z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu a Královéhradeckého kraje za více než 20 milionů korun zvýší uplatnitelnost absolventů této školy na trhu práce.

„V dnešní době je obrovská poptávka po absolventech studijních oborů technického a  řemeslného směru. Tyto obory mají perspektivu a naše školy musí disponovat takovým vybavením pro praktickou výuku, které odpovídá současným požadavkům, aby absolventi školy měli co nejlepší předpoklady pro budoucí uplatnění na trhu práce,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Realizace projektu s názvem Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou začala v květnu loňského roku s termínem ukončení 30. června 2019. Letošní školní rok už svou praxi začali žáci v moderním prostředí.

„Celý projekt stál celkem 20,8 milionů korun s DPH. Za tyto peníze jsme zajistili rekonstrukci nezbytného zázemí odborných dílen i učeben a pořídili kompletní vybavení pro výuku cukrářských a kuchařských oborů včetně nového nábytku a elektroniky do učeben. Součástí projektu bylo i zajištění bezbariérovosti střediska formou schodišťové plošiny,“ doplňuje radní Václav Řehoř odpovědný za krajské investice a dodává, že tak škola drží krok s nejmodernějšími trendy.

Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově nabízí čtyřletý obor dopravní prostředky zakončený maturitní zkouškou, tříleté obory zakončené výučním listem: opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, elektrikář-silnoproud a dále tříleté potravinářské obory: řezník-uzenář, kuchař-číšník, cukrář. Absolventi školy mohou pokračovat v nástavbovém maturitním studiu v oborech provozní technika a technologie potravin.