19. 5. 2024
Silver Round Coins 41206

Kraj získá 42 milionů korun na první etapu obchvatu Opočna

Rada Královéhradeckého kraje schválila přijetí investiční dotace na rok 2020 od ministerstva průmyslu a obchodu ve výši téměř 41,8 milionu korun na probíhající výstavbu přeložky komunikace II/298 v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v královéhradeckém regionu.

 „Stavba první etapy obchvatu města Opočno v plánované délce 2,1 kilometru pokračuje dle harmonogramu. I přes vyhlášení nouzového stavu platí, že by měla být dokončena v srpnu letošního roku. Prozatím jsme z částky 145 milionů korun profinancovali 89 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu nám poskytne slíbenou dotaci ve výši 41,8 milionu korun postupně – na základě předložených faktur od dodavatele stavby za rok 2020 a na základě uzavřených kupních smluv na vykupované pozemky,“ řekl radní pro oblast investic Václav Řehoř.

V rámci první etapy obchvatu vzniká nová komunikace, která obejde město ze severu. Začne na kruhovém objezdu, který vznikl na křižovatce silnice II/304 vedoucích z Opočna na Bohuslavice a silnice III/30815 směřující na České Meziříčí. Obchvat vyústí nad rybníkem Broumar na silnici II/298 vedoucí do Dobrušky.

 „Na stavbě jsou hotovy zemní práce, realizována většina konstrukčních vrstev komunikace, okružní křižovatka, nové napojení silnice II/304, vyvolané přeložky sítí a protihlukový val. V současné době dokončujeme protihlukové stěny, následně bude vytvořeno mimoúrovňové křížení cyklostezky, doděláváme živičné vrstvy a další dokončovací práce,“ okomentoval průběh stavby první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy.

První etapa obchvatu Opočna odvede významnou část dopravy z průmyslové zóny mimo centrum města. V současné době je osobní a těžká nákladní doprava vedena městem, tudíž je velkým zdrojem hluku a znečištění. Nová silnice poslouží zároveň jako spojnice mezi regionálními centry Dobruškou a Hradcem Králové a jako hlavní přístupová komunikace do rekreačních oblastí Orlických hor. Novou silnici od zástavby města oddělí protihlukové stěny a val osázený dřevinami, díky kterým se sníží prašnost a hluk projíždějících automobilů.

Investorem stavby je Královéhradecký kraj, zhotovitelem firma M – SILNICE, a. s. Administraci akce zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací. Na financování stavby obchvatu se podílí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Stažený Soubor Previous post 20. sezóna Prague International Bluenight odstartuje v náhradních termínech
5118400 Img Jan Malacova Mpsv V1 Next post Vláda reaguje na nové okolnosti vyplývající z výjimečných opatření. Legislativa v oblasti zaměstnanosti se změní