Nálezce zlatého pokladu na Náchodsku dostane od krajského úřadu nálezné ve výši 207 788 korun. Tuto hodnotu stanovil znalecký posudek Puncovního úřadu a v pondělí ji radní Královéhradeckého kraje doporučili zastupitelstvu ke schválení.

„Děkuji nálezci, že nález předal do péče pracovníků náchodského muzea. Díky němu se podařilo zachovat unikátní historický artefakt, který je co do množství a zachovalosti ojedinělý. Od kraje dostane odměnu ve výši skutečné hodnoty zlata stanovenou Puncovním úřadem,“ uvedla náměstkyně pro kulturu a školství Martina Berdychová.

Pokud je nález zhotoven z drahých kovů (zlato, stříbro, platina) nebo jiných cenných materiálů, nálezce má podle zákona o státní památkové péči právo na odměnu do výše ceny materiálu (počítáno podle aktuální tržní hodnoty). Pokud je nalezený artefakt z jiného materiálu, výše odměny je stanovena až do výše 10 % kulturně historické hodnoty archeologického nálezu určené na základě odborného posudku Archeologického ústavu AV ČR nebo Národního muzea.

Nález objevil muž při venčení psa v lesích na Náchodsku. Na plácku rozrytém od divokých prasat si všiml ze země trčícího konce drátu. Nálezce si nejprve myslel, že to je pytlácké oko. Když z hlíny vyhrabal devět klubek drátu, považoval je za odpad. Až doma zjistil, že našel zlatý poklad, který předal pracovníkům Muzea Náchodska.

Devět zlatých nekonečných spirálek je starých zhruba 3000 let a váží 257 gramů. Drátky vytvořil dávný řemeslník tak, že roztepal zlato do tenkého plechu, následně jej sroloval a svařil. Jelikož jsou drátky takřka neporušené, nemohly být používány dlouho a byly brzy po výrobě ukryty. Zda si zlato na svahu někdo uschoval či je tam zanechal jako obětinu bohům, už dnes říci nelze, protože v jejich okolí archeologové nenašli žádné další předměty, například střepy keramiky, které by jim pomohly s bližším určením.