Královéhradecko – Královéhradecký kraj zahájil stavbu nové tělocvičny u gymnázia v Nové Pace. Cena stavebních prací, které potrvají zhruba 17 měsíců, je 105 milionů korun včetně DPH. Návrh na novou sportovní halu vzešel z vůbec první architektonické soutěže, kterou kraj vyhlásil v říjnu 2019.

„Moderní a multifunkční sportovní halu stavíme na pozemku novopackého gymnázia a střední odborné školy a provozně ji se školou propojíme. Všechny přístupy do tělocvičny budou bezbariérové a umožní tak přístup i osobám se zdravotním postižením. Střechu haly pokryjeme takzvanou extenzivní zelenícož je v podstatě plošná zeleň v malé ploše substrátu, která se oproti intenzivní zelené střeše liší tloušťkou vegetační vrstvy. Tím bude zatížení nosné konstrukce daleko nižší. Přebytek dešťových vod svedeme do retenční nádrže s využitím například pro zalévání,“ sdělil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Celou částku investičního projektu s názvem Sportovní hala pro tělesnou výchovu-Nová Paka, a to 105 milionů korun včetně DPH, hradí Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu. Stavební práce, jejichž součástí je také oprava stávající kanalizace v areálu školy, skončí v lednu 2025.

„Novopackou halu vybavíme moderními prvky pro širokou škálu sportů, například horolezeckou stěnou, posilovnou a zázemím v podobě nářaďoven, šaten s umývárnami a toaletami a výtahem. Diváky potěší i hlediště ke sledování soutěží či závodů. Těší mě, že touto investicí zajistíme kvalitní sportovní zázemí nejen pro výuku tělesné výchovy tří novopackých škol, ale i pro provozování různých sportovních aktivit místních spolků i veřejnosti. Pro Novou Paku bude hala velkým přínosem a přispěje k rozvoji sportu nejen ve městě, ale i v blízkém okolí,“ doplnil náměstek pro školství a sport Arnošt Štěpánek.

Návrh na projekt sportovní haly v Nové Pace vzešel z vůbec první architektonické soutěže, kterou Královéhradecký kraj vyhlásil v říjnu 2019. Nejúspěšnějším se stal návrh ateliéru studený architekti, s. r. o., ze Slovenské republiky, jehož tým posléze ve spolupráci s brněnskou firmou INTERPLAN-CZ, s. r. o., zpracoval projektovou dokumentaci. O stavební práce se postará firma VALC, s. r. o.