25. 5. 2024
2. Kategorie – Sociální Služba ředitelka Domu Matky Terezy Dana Pechová

Kraj udělil Ceny sociálních služeb

Královéhradecký kraj ocenil města, organizace i jednotlivce Cenou sociálních služeb, která má za cíl upozornit a především ocenit výjimečné a úspěšné projekty a činnosti osobností v oblasti sociálních služeb.

„Práce v sociálních službách je velmi náročná fyzicky i psychicky. Tímto oceněním chceme zviditelnit práci organizací, měst i jednotlivců, kteří pomáhají ostatním a zkvalitňují jim jejich život. Děkuji všem pracovníkům v sociálních službách, nejen dnes nominovaným, nesmírně si jejich práce vážím,“ uvedl náměstek pro sociální věci Vladimír Derner.

Ceny kraj udělil v letošním roce podesáté, a to tradičně během oslavy Svátku seniorů, který se uskutečnil na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Ceny udílel hejtman Jiří Štěpán.

„Královéhradecký kraj navyšuje počty lůžek v pobytových zařízeních, abychom byli schopní se důstojně postarat o všechny seniory, kteří tuto pomoc budou vyžadovat. Sociální služby ale neznamenají jen domovy důchodců, jsou to denní stacionáře, chráněná bydlení, svépomocné skupiny a mnoho dalších. Chci všem, kteří pracují pro druhé a pomáhají jim zvládnout jejich nesnadný osud, velice poděkovat,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Ceny Sociálních služeb 2020

 

1. kategorie – osobnost v sociální oblasti

 

Jana Čudejková – vedoucí a sociální pracovník ve službě Osobní asistence – Domácí péče Farní Charita Dvůr Králové nad Labem

Jana Čudejková pracuje jako vedoucí a sociální pracovník Domácí péče Farní Charita Dvůr Králové nad Labem od roku 2015. Během jejího působení došlo k velkému rozvoji služby a změny jsou znát na spokojenosti všech klientů i jejich rodin. V současné době realizuje projekt Pečující, ve kterém se scházejí rodinní příslušníci a vzájemně se podporují. Jana Čudejková a její tým je učí, jak pečovat a jak některé úkony v péči dělat jednodušeji s ohledem na uchování zdraví pečujícího a v neposlední řadě jim zajišťuje i psychologickou podporu psychoterapeuta.

Tomáš Kolátor – ředitel příspěvkové organizace města Jičína „Sociální služby města Jičína“

Tomáš Kolátor z pozice ředitele Sociálních služeb města Jičína dlouhodobou systematickou prací zajišťuje poskytování kvalitních a odborných sociálních služeb osobám se zdravotním postižením podle jejich individuálních potřeb. Největší důraz klade na zajištění individuálních potřeb klientů s co největší mírou zachování důstojnosti jejich života a jejich začleňování do života ve společnosti. Zajišťuje poskytování šesti sociálních služeb, a to domova pro seniory, denního stacionáře, pečovatelské služby, chráněného bydlení, azylového domu a noclehárny.

Petr Jakl – ředitel Denního stacionáře Klokan o.p.s. Hořice

Petr Jakl řídí od roku 2018 Denní stacionář Klokan v Hořicích, jehož cílem je osobám se zdravotním postižením nabízet možnost v maximální možné míře vést běžný život, rozvíjet svůj potenciál a smysluplně trávit volný čas. Za tuto krátkou dobu se mu podařilo z malého zařízení pro několik osob vybudovat široce uznávanou službu, která je schopna poskytnout potřebnou péči i náročným klientům vyžadujícím vysokou míru podpory či osobám s poruchou autistického spektra.

 

2. kategorie – sociální služba

 

Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova v Hradci Králové

Dům Matky Terezy byl nominován a oceněn za zvládnutí koronavirové krize na začátku roku 2020. Přijatá bezpečnostní opatření se týkala všech čtyř sociálních služeb, které zde poskytují. Situace byla velmi nepřehledná a extrémně stresující, kdy bylo třeba rychle zajistit bezpečí před nákazou pro pracovníky i klienty. V první vlně našily pracovnice zařízení více jak 200 roušek, které rozdaly mezi pracovníky Domu Matky Terezy.  Úprava provozní doby a navýšení kapacity měly za cíl chránit lidi bez domova tak, že nemuseli celý den odcházet z budovy zařízení. V Domě Matky Terezy bylo v tu dobu ubytovaných téměř 100 lidí bez domova.

Chráněné bydlení Domova V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou

 

Chráněné bydlení je umístěno ve velmi příjemném a upraveném prostředí, na které klienti dobře reagují. Klienti mají pestré vyžití nejen zde, ale zároveň na veškerých aktivitách, které jsou plánovány mimo zařízení. Sociální služba je poskytována s naprostou profesionalitou a lidským přístupem.

3. kategorie – obec

 

Obec Všestary

Obec Všestary je velmi aktivní obcí v péči o seniory, pořádá zájezdy nejen pro seniory po zajímavých místech naší republiky, ale i do blízkého okolí. Každoročně pro ně pořádá i odpoledne, kam jsou zváni známí umělci. Aktivně se podílí také na Tříkrálové sbírce ve spolupráci s Oblastní charitou Hradec Králové.

Obec Olešnice v Orlických horách

Jedním z míst v Královéhradeckém kraji, kde maminky nacházejí již více jak 10 let nový domov je obec Olešnice v Orlických horách. Pracovníci obce jsou nápomocni i při začlenění matek a dětí do běžného života v obci, hledání školky, školy, práce, jsou i oporou v těžkých životních chvílích. Maminky s dětmi v Olešnici zůstávají bydlet natrvalo a vychovávají zde v poklidu své děti.  

4. zvláštní kategorie – ocenění za podporu aktivit v rámci reformy péče o duševně nemocné

  • Jana Žočková – zakládající člen svépomocné skupiny v Hradci Králové; aktivní člen vznikajícího hnutí uživatelů psychiatrické péče z KHK – Hlas
  • Kateřina Hlubučková – aktivní člen vznikajícího hnutí uživatelů psychiatrické péče z KHK – Hlas
  • Lubomír Hejsek – aktivní člen vznikajícího hnutí uživatelů psychiatrické péče z KHK – Hlas
  • Dita Zusčicová – zakládající člen a organizátor svépomocné skupiny v Hradci Králové; aktivní člen vznikajícího hnutí uživatelů psychiatrické péče z KHK – Hlas
  • Karolina Smetáková – aktivní organizátor setkání a sobotních výletů svépomocné skupiny v Hradci Králové
  • Michal Stejskal – propagátor svépomocné skupiny „Slyšení hlasů“, aktivní člen vznikajícího hnutí uživatelů psychiatrické péče z KHK – Hlas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Image Previous post Statistická ročenka ČSSZ 2019 shrnuje nejdůležitější ukazatele v oblasti důchodového pojištění
Collage Next post Výstava Paměti národa Osvobození bez svobody doputovala do Chrasti