Při rozdělování dotací na podporu sociálních služeb mezi města a obce bude Královéhradecký kraj přihlížet k objemu financí, který žadatelé sami vynakládají na fungování sociálních služeb.

Na podporu sociálních služeb obdrží letos Královéhradecký kraj ze státního rozpočtu 961 milionů korun, což je o 81 milionů více než v loňském roce. Nárůst platů v tomto odvětví ale dosahuje částky téměř 110 milionů korun. Kromě nárůstu platů hraje roli ve zvyšování nákladů také negativní demografický vývoj a snaha o větší dostupnost sociálních služeb.

„Výše podpory ze státního rozpočtu plně nepokryje nárůst nákladů, zejména mzdových, a proto jsme museli přistoupit k regulaci formou takzvaného krácení dluhu obcí. Dlouhodobě požadujeme, aby se všechny obce podílely na financování sociálních služeb více než třemi procenty svých daňových příjmů,“ vysvětluje náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

Pokud obce v roce 2018 nefinancovaly sociální služby alespoň částkou 3,1 procenta daňových příjmů, bude jim krajský příspěvek krácen, a to o třetinu „dluhu“ u obcí do 3000 obyvatel, o polovinu u obcí od 3000 do 8000 obyvatel a o plnou výši „dluhu“ u obcí nad 8000 obyvatel. „Dluhem“ se rozumí rozdíl mezi minimální požadovanou výší příspěvku a skutečnou výší příspěvku obce na sociální služby v roce 2018.

Ve srovnání s rokem 2019 se dotace snižují 24 službám v celkové výši 4,2 milionu korun. Oproti druhé zvažované variantě, která počítala se snížením krajské dotace o plnou výši dluhu u všech obcí bez rozdílu velikosti, je zvolený způsob benevolentnější k obcím nejmenší velikostní kategorie.

„Vzhledem k demografickému vývoji bude nutné investovat do rozvoje sociálních služeb každoročně přinejmenším 40 milionů korun. To bude vyžadovat větší zapojení místních samospráv a jejich spolupráci s Královéhradeckým krajem,“ uzavírá náměstek Vladimír Derner.