Královéhradecko – Kraj a jeho organizace podaly 21 žádostí o dotace na instalaci fotovoltaických panelů na svých budovách. Celkové investiční náklady by měly dosáhnout 117 milionů korun. Cílem je levnější elektřina a vyšší energetická nezávislost.

 Domovy sociálního charakteru, nemocnice, střední školy, muzeum i královédvorský safari park plánují instalaci fotovoltaických panelů za účelem větší energetické nezávislosti a nižší zátěže životního prostředí. Královéhradecký kraj navíc připravuje krajskou komunitu, která by pro své členy vyráběla levnější elektřinu a tato plánovaná fotovoltaika by byla její významnou součástí.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Dlouhodobě se snažíme o úspory energií na krajských budovách a o zvýšení energetické nezávislosti. Například loni jsme dokončili investice do snížení energetické náročnosti několika školských budov. Také jsme pro lepší analýzu a kontrolu spotřeby vytvořili systém dálkových odečtů elektrické energie, plynu, tepla a vody téměř ve všech krajských veřejných budovách. Investice do fotovoltaiky považuji za další výrazný pozitivní posun, zvláště pokud nám legislativa umožní založení energetického společenství a fotovoltaické panely budeme moci využívat v jeho rámci, informoval první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za investice, inovace a informační technologie.

Vytvoření energetického společenství by umožnilo jednotlivým členům v kraji sdílet elektřinu, kterou si zejména díky střešní fotovoltaice tato komunita sama vyrobí, a neposílat tak přebytky do sítě, ale spotřebovat je. V úvahu do budoucna přichází také například kombinace s dobíjením elektromobilů, a to zejména pro vyhlazování spotřebních a výrobních špiček.

Aktuálně kraj vypisuje soutěže na dodavatele. Jednotlivé projekty už mají přísliby financování, které potvrdilo zastupitelstvo 19. června. Kraj zajistí 70 milionů korun (včetně rezervy), z toho minimálně 10 milionů korun by měl získat zpět prostřednictvím dotací. Další dotace až do výše 40 milionů korun jsou ve hře. Náchodská nemocnice a královédvorský Safari park si zajistí celkem 49 milionů korun ze svých vlastních zdrojů, přičemž se ucházejí o dotace v souhrnné výši až 24 milionů korun. Celkové investiční náklady by měly dosáhnout 117 milionů korun.