Královéhradecký kraj pokračuje v nastaveném trendu, kdy do rekonstrukcí silnic II. a III. tříd a také mostů investuje více než miliardu korun ročně. Letos tak v rámci 38 staveb celkově zrekonstruoval 80 kilometrů silnic a 14 mostů. Prostavělo se více než 1,12 miliardy korun. Zároveň provedl souvislé opravy nebo pokládku mikrokoberců na dalších 58 kilometrech, na což vynaložil 125 milionů korun.

„Do obnovy krajské silniční sítě – tedy silnic II. a III. třídy a mostů – dáváme už čtvrtý rok přes miliardu korun, což je více jak dvojnásobně oproti předchozímu období. Současný objem rekonstrukcí je na hranici možností našich dodavatelů, ale díky němu se stav komunikací pomalu zlepšuje,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Nejnákladnější stavbou financovanou z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který měl největší podíl na financování rekonstrukcí, je přeložka silnice z Robous do Valdic. Letos zde bylo prostavěno 85 milionů korun z celkových více než 200 milionů. Téměř 50 milionů se letos prostavělo na silnici II/326 z Nového Bydžova do Myštěvsi a stejně tak na silnici II/300 z Prkenného Dolu přes Žacléř do Královce.

Druhým nejvýznamnějším zdrojem financování byl operačního program Interreg V-A Česká republika-Polsko. Z jeho prostředků se letos opravovaly silnice v Orlických horách a dále na Broumovsku a Náchodsku. K dalším zdrojům patří Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a Operační program životního prostředí. Z vlastního Fondu rozvoje a reprodukce dal Královéhradecký kraj přes 222 milionů korun. Z nich byl financován například most ve Svinarech slavnostně otevřený v květnu.

Kromě velkých rekonstrukcí zajistila ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje ještě souvislé opravy 20 kilometrů silnic a pokládku mikrokoberců na 38 kilometrech. Celkové náklady na tyto opravy dosáhly 125 milionů korun.