Hradec Králové – Zhruba před rokem zahájilo město přípravné práce pro výstavbu nové cyklostezky od Zděné boudy k lesnímu hřbitovu. Proces výstavby se bohužel neobešel bez komplikací. Ačkoliv byl v projektu požadován hydrogeologický průzkum, nebyl projektantem proveden a na jaře letošního roku se v oblasti objevila podzemní voda. Vzniklé tůně navíc v následujících týdnech obsadili zvláště chránění živočichové jako skokani, ropuchy a čolci.

V červnu proto město podalo na odbor životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje žádost o povolení výjimky pokračovat na stavbě v lokalitě s výskytem chráněných živočišných druhů. Časové prodlevy se radnice rozhodla využít k jednání se společnostmi ČEZ a Cetin, jejichž kabeláž měla v budoucnu vést na druhé straně Hradečnice a znamenalo by to další kácení stromů. Cílem města je sloučit obě akce do jedné, aby inženýrské sítě mohly vést pod připravovanou cyklostezkou k lesnímu hřbitovu.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

 „Naše současná situace je značně nepříjemná, ale rozhodně to není neřešitelný problém. V první řadě musíme počkat na stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, poté uvidíme, jak budeme dál postupovat. Jednou z možností bude plynulé pokračování stavebních prací. Může se ale také stát, že s ohledem na výskyt chráněných živočichů bude třeba provést terénní opatření, což by v krajním případě znamenalo přepracování projektu a soutěžení nového zhotovitele,“ popisuje vzniklou situace náměstek primátorky pro oblast rozvoje města a městských investic Lukáš Řádek. Radnice předpokládá, že stanovisko z odboru životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje by mohla mít k dispozici během prázdnin.

Časovou prodlevu tak město využilo pro jednání se společnostmi ČEZ a Cetin„V budoucnu město plánuje přeměnu lesního hřbitova, vzniknout by zde měla nová obřadní síň, což se neobejde bez potřebného vybudování a napojení inženýrských sítí. Původně měly tyto sítě vést na druhé straně Hradečnice, což by ale znamenalo další kácení stromů. S ohledem na to se snažíme jednat s dotčenými společnostmi, abychom mohli obě akce sloučit do jedné. Když už se staví nová stezka, mohly by zde rovnou být položené potřebné sítě pro rozvoj lokality lesního hřbitova, jednoznačně to dává smysl,“ vysvětluje náměstek Řádek.

S ohledem na nastalé komplikace radnice počítá s mírným nárůstem nákladů. Jejich vyčíslení bude zřejmé až po získání stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny. Zhotovitele město vysoutěžilo v loňském roce za 7,9 milionu korun včetně DPH.

I nadále bude město usilovat o získání dotačního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci dotačního programu Cyklostezky, cyklopruhy 2022. „Budeme dělat maximum, aby se nám podařilo tuto dotaci využít. V červnu loňského roku výbor státního fondu žádost o dotaci schválil. Uvidíme, jak se současný stav podaří s podmínkami dotace sladit, prozatím jsme úspěšně požádali o prodloužení termínu,“ doplňuje náměstek Řádek.