Praha – Společnost Zahradní OLLA, která vyrábí keramické nádoby určené k šetrnému a kontrolovanému zavlažování rostlin, navázala spolupráci s Kofolou. Ta jí poskytla úvěr pro rozvoj udržitelného podnikání.

První zmínka o metodě zavlažování, která využívá fyzikální zákony, přírodní materiál a řemeslnou zručnost, spadá do období čínské dynastie Chan, zhruba 200 let před naším letopočtem. Technologie, která byla později prohlášena za nejefektivnější způsob zavlažování, se rozšířila do všech částí světa, kde lidé museli efektivně hospodařit s vodou. A díky klimatickým změnám začala být relevantní i pro Evropu. Její rozšíření v Česku nyní podpořila Kofola ČeskoSlovensko, když finančně přispěla na rozvoj krnovské společnosti Zahradní OLLA s.r.o.

Pokud máte zájem o více informací z naší vlasti můžete se přidat k facebookové skupině Česká republika aneb děti, dospělí či senioři všichni jsme tady doma.

„Princip, na kterém řízené zavlažování pomocí hliněné nádoby OLLA funguje, je velmi prostý. Dochází k němu díky fyzikálním zákonitostem a vlastnostem hlíny, tedy materiálu, ze kterého je nádoba vyrobena,“ vysvětluje Šárka Bočková, která firmu založila s keramikem a výtvarníkem Karlem Dufkem.

Hliněná nádoba se umístí až po své hrdlo do zeminy záhonu a naplní vodou. Tato voda vzlíná skrze stěny nádoby do okolní zeminy a tím ji zvlhčuje. Rostliny vysázené v okolí nádoby cítí zdroj vody a vyvinou svůj kořenový systém směrem k ní tak, že celou nádobu svými kořeny obrostou. „A potom již vlásečnicovými kořínky jednoduše sají vodu přímo ze stěny nádoby. Díky tomu má rostlina tolik vody, kolik potřebuje, a přesně tehdy, kdy potřebuje,“ dodává Šárka Bočková.

Přínos zavlažovací nádoby OLLA nespočívá jen v přirozené péči o rostliny. „Tím největším přínosem je snížení spotřeby vody nutné pro zavlažování. A to podle typu rostliny od 60 do 90 % oproti klasické povrchové zálivce,“ vysvětluje Karel Dufek. Dalším benefitem je i úspora času oproti konvenčnímu zalévání, omezení výskytu plevele, plísňových onemocnění rostlin a škůdců a minimální uhlíková stopa, kterou OLLA za sebou zanechává.

„Pro starobylou a naprosto revoluční technologii zavlažování pomocí hliněných nádob jsme se jednoduše nadchli. Nejen proto, že s ní přichází rodáci z Krnova, odkud pochází i Kofola. Ale hlavně z toho důvodu, že jde o velmi efektivní způsob distribuce vody rostlinám, který se přizpůsobuje jejich potřebám. Věříme potenciálu tohoto startupu a jsme rádi, že se můžeme stát jeho součástí,“ říká Jannis Samaras, generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko, která se udržitelnosti věnuje už mnoho let.

Zavlažovací nádoba OLLA je vhodná především pro ty, kteří si cení vody a času. Kromě městských a komunitních zahradníků a permakulturistů ji ocení i běžní zahrádkáři, chalupáři či jiní drobní pěstitelé. Při napojení na zdroj vody může i na větších plochách fungovat jako samozavlažovací modulový systém. OLLA má řešení i pro květináčovou výsadbu, její použití je tedy velmi univerzální. „Ve skupině Kofola bychom tento princip efektivního využívání vody rádi vyzkoušeli na bylinkových polích, která obhospodařuje náš výrobce bylinných čajů LEROS,“ naznačuje plány Jannis Samaras. 

Kofola poskytla krnovskému startupu úvěr v řádech statisíců korun a je připravena i na další investici v podobě odkupu podílů ve společnosti Zahradní OLLA s.r.o. To by mělo pomoci nastartovat další rozvoj udržitelného podnikání. „Ze spolupráce máme velkou radost. Kofola byla naše volba srdcem. Jako Krnováci k ní máme prostě blízko, ale především oceňujeme to, jak se tato rodinná firma vyvíjí. Známe její filozofii a smýšlení jejích zakladatelů, které se propisuje do reálných rozhodnutí a kroků směrem k udržitelnosti,“ prozrazuje Šárka Bočková a dodává: „Loni na jaře jsme byli frustrovaní, neboť jsme nezvládali uspokojit poptávku všech zájemců o naše produkty a poskytnutý úvěr nám pomůže vytvořit si dostatečné zásoby na sezónu. Úplně stejnou hodnotu pro nás má know-how z různých oblastí obchodu, které díky spolupráci s Kofolou získáváme.”

Někteří zaměstnanci Kofoly se rozhodli podpořit růst krnovského startupu i vlastními prostředky a stanou se spolupodílníky společnosti Zahradní OLLA s.r.o. „Je to pro nás zajímavá a nová zkušenost, jak rozvíjet v Kofole startupy a zároveň nabídnout Kofolákům možnost být součástí nových projektů. V případě OLLY se nám navíc podařilo poskládat zajímavý tým odborníků z nejrůznějších oborů (od finančního, přes právní, vztahy s investory až po marketing a PR). Věříme, že energie a zapálení nás všech může tomuto perspektivnímu startupu dodat další náboj,“ uzavírá Václav Novák, který má v Kofole v tandemu s Lenkou Frostovou na starosti tzv. inkubátor. Právě v něm firma rozvíjí inovativní myšlenky a startupové projekty, jakými jsou OLLA nebo třeba řemeslné cidery F.H. Prager.

Pokud máte zájem o více informací z naší vlasti můžete se přidat k facebookové skupině Česká republika aneb děti, dospělí či senioři všichni jsme tady doma.


O společnosti Zahradní OLLA s.r.o. 

Příběh OLLA se začal psát na jaře roku 2019, kdy se Šárka Bočková začala intenzivně věnovat permakultuře (permakultura je nejen filosofie, ale především praktický návod a přístup, jak žít trvale udržitelný život šetrný k sobě samému, ostatním lidem i životnímu prostředí, které staví na základech tradičních osvědčených postupů a na moderních vědeckých poznatcích). Díky tomu se seznámila s principem řízeného zavlažování pomocí hliněných nádob. S keramikem Karlem Dufkem začala myšlenku výroby této zavlažovací technologie rozvíjet. V roce 2020 společně založili firmu Zahradní OLLA s.r.o., která si postupně začala získávat loajální klientelu. O dva roky později se zakladatelé účastnili startupového programu Green Light Akcelerátor, kde postoupili do finále a získali třetí cenu a cenu publika. Dnes Zahradní OLLA s.r.o. nabízí nejen jednotlivé hliněné nádoby na zavlažování, ale i celý samozavlažovací modulový systém a další keramické produkty. Více na www.zahradniolla.cz.

O Kofole ČeskoSlovensko
Kofola je jedním z největších výrobců nealko nápojů ve střední Evropě. Od roku 2010 se intenzivně zabývá tématy, jako jsou ochrana vody, minimalizace odpadů či uhlíková neutralita. V rámci obalové strategie ctí princip R-R-R (reduce – reuse – recycle) a preferuje obaly s nižší uhlíkovou stopou (velkokapacitní KEGy, vratné sklo, recyklovaný PET). Zaměřuje se na spolupráci s lokálními dodavateli, díky čemuž zná příběh svých surovin a podporuje ekonomiku v místě, kde podniká.