20. 4. 2024
Dsc 7662

Klášter v Polici postupně ožívá

Královéhradecký kraj chce přispět k záchraně bývalého benediktinského kláštera v Polici nad Metují – především nastavením užší spolupráce jeho uživatelů a pomocí s hledáním vhodných dotačních titulů. Areál patřící Benediktinskému opatství sv. Václava v Broumově v současnosti slouží různým účelům, ale objekt jako celek je ve velmi špatném technickém stavu.

Diskuse o možné budoucnosti kláštera a užší spolupráci zúčastněných se vedla na polické radnici.

„Rozhodně nechceme, aby klášter v Polici konkuroval broumovskému, který je nedaleko a již se etabloval jako vzdělávací a kulturní centrum regionu. Počítáme zde s obnovou jeho původní funkce jako správního centra benediktinských statků, ale zároveň ho chceme více otevřít veřejnosti a nabídnout další služby,“ říká Petr Bláha, ředitel Benediktinské hospodářské správy.

foto: Královéhradecký kraj

V úvahu by podle něj přicházelo vytvoření ubytovací kapacity se stravovacím zařízením a také rozvoj další spolupráce se známým hudebním tělesem Police Symphony Orchestra, které v klášteře sídlí.

Jakýkoliv záměr si ovšem vyžádá nemalé finanční náklady. Přitom možnosti vlastníka jsou vzhledem k dosud nesplacenému úvěru na rekonstrukci broumovského kláštera omezené.

„Chtěli bychom pomoci s vytvořením ucelené koncepce rozvoje areálu kláštera, která by stanovila cíl společný všem zúčastněným subjektům a zároveň respektovala specifické potřeby a možnosti každého z nich. Potom by byla šance uspět s žádostí o některou z evropských či národních dotací. Cestou by mohlo být vytvoření regionálního kreativního centra se zaměřením na hudbu, propojení s historií a expozičními prostory muzea,“ míní náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury a dodává, že Královéhradecký kraj s finanční spoluúčastí na samotné revitalizaci nepočítá.

foto: Královéhradecký kraj

Snahu o oživení kláštera vítá město Police nad Metují, ačkoliv i jeho možnosti jsou omezené. „Není v silách města spolufinancovat takový projekt, ale rozhodně nabízíme pomocnou ruku, zejména technickou pomoc. Klášter je jednou z dominant našeho města, které si rozhodně zaslouží, aby se tu návštěvníci po cestě do Broumova zastavili,“ uvádí starosta Jiří Beran.

„Řád Benediktinů je se svou tisíciletou historií nejstarším podnikatelem v české kotlině a jeho představitelé uvažují v horizontu sto a více let. Rozhodně zde nechceme něco, co bude funkční jen po dobu udržitelnosti projektu a bez dotací nebude životaschopné,“ ujišťuje Petr Bláha.

K hlavním problémům stavby patří silně narušená statika, kdy se vyvaluje jedna z vnějších zdí, a také nefunkční odvodnění. Přímo pod klášterem je pramen o vydatnosti 20 až 100 litrů za vteřinu, který se nedá zastavit. Autor barokní podoby kláštera Kryštof Dientzenhofer s tímto faktem pracoval a vybudoval systém odvodnění. Ten ale vinou pozdějších neodborných zásahů nefunguje a hladina spodní vody hodně stoupla. Objekt také není připojen na kanalizaci.

foto: Královéhradecký kraj

Klášter založili na začátku 13. století Benediktini, kteří odtud následně osídlili také broumovskou kotlinu. Představitelé řádu jej využívali při cestách z Prahy do Broumova k přenocování, kdy první noc trávili na zámku ve Sloupně u Nového Bydžova a druhou právě v Polici. Do Broumova dorazili třetí den před obědem. Polický klášter byl také sídlem správy benediktinských statků v této části Čech. Během josefinských reforem byl klášter zrušen a dále veden v majetku Benediktinů jako zámek.

V současnosti zde kromě kanceláří benediktinské správy a Police Symfony Orchestra sídlí ještě pobočka krajského Muzea Náchodska (Muzeum města Police nad Metují) a Institut regionální paměti badatele Petra Bergmana. Část areálu využívá také místní farnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tornado 1193184 1920 Previous post Ukliďme Česko organizuje úklid po tornádu
1 Agm6wszsd9q8splvwr3pmq Next post Gymnázium v Náchodě bude mít nové učebny