22. 4. 2024
Dsc 2629

Investice do odborných pracovišť trutnovské průmyslové školy v Mladých Bukách pomáhají výuce

Královéhradecko – Královéhradecký kraj ukončil investiční akci, která spočívala v zateplení objektů trutnovské průmyslové školy pro praktické vyučování v Mladých Bukách. Stavební práce začaly na konci března 2022 kraj a skončily letos v květnu. Za výměnu oken, střech a zateplení dvou budov školy kraj vynaložil necelých 37 milionů korun včetně DPH.

 „Zateplení objektů v Mladých Bukách povede ke snížení energetické náročnosti obou budov a také k menší zátěži životního prostředí. Kromě zateplení obvodových zdí, výměny oken a dveří jsme instalovali i novou vzduchotechniku. S ohledem na to, že jsme kompletně vyměnili střechy, očekáváme, že se to pozitivně projeví v nižších účtech za provozní náklady. Do budoucna se nám tato investice vrátí i v nákladech na údržbu, sdělil náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Areál dvou objektů v Mladých Bukách využívá krajská Střední průmyslová škola Trutnov jako své odloučené pracoviště. Třípodlažní hlavní budova slouží pro praktickou výuku a nacházejí se v ní učebny, dílny a kabinety. Kromě zateplení stěn, výměny oken a dveří budova z části prošla injektáží proti zemní vlhkosti.

DSC_2787
foto: Královéhradecký kraj

V druhé dvoupodlažní technicko-hospodářské budově jsou sklady, kanceláře, malá výdejna jídel a dvě výukové třídy. Kompletně zde proběhla sanace proti vlhkosti, nosné zdivo stavebníci podřezali a provedli novou celistvou vodorovnou hydroizolaci, vyměnili okna a dveře, zateplili celý objekt i veškeré podlahy. V rámci stavebních úprav vznikl okolo obou objektů okapový chodníček a nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Svá vozidla mohou zaměstnanci odstavit na parkovišti přímo u školy.

„Kromě energetické úspory jsme díky této investici výrazně zlepšili pracovní prostředí pro výuku žáků v jednotlivých odborných učebnách i dílnách pro odborný výcvik žáků. Denně na těchto pracovištích projde výukou zhruba 120 žáků školy,“ doplnil náměstek Arnošt Štěpánek za oblast školství.

DSC_2893
foto: Královéhradecký kraj

Na pracovištích školy v Mladých Bukách mají odborný výcvik žáci učebních oborů nástrojař a elektrikář a praktické vyučování v odborných učebnách žáci maturitních oborů jako například: slaboproudá elektrotechnika, strojírenství – počítačová grafika, elektronické počítačové systémy, informatika a management.

Za celou investici kraj zaplatil 36,7 milionu korun, kdy s více jak 11, 5 milionu pomohla dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014+ z Fondu soudržnosti EU a projekt administrovalo oddělení projektového řízení CIRI. Tato akce plynule navázala na již uskutečněné investice v předchozích dvou letech do budov školy v Trutnově, také zaměřené na úsporu energií i zlepšení prostředí pro výuku žáků. Celkové náklady, které kraj investoval do střední průmyslové školy v Trutnově přesáhly 64 milionů korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Diplom Místo Pro život 2023 Previous post Královéhradecký kraj je jedním z nejlepších míst pro život v Česku
Ephoto360.com 163b7df30ebcc0 Next post Na rekonstrukci budovy hradecké pedagogické fakulty město poskytne patnáct milionů korun