Hradec Králové – Na nová zastínění pískovišť, obnovené či doplněné herní prvky na školních hřištích, ale i na modernější vybavení počítačových či odborných učeben se mohou těšit děti z hradeckých základních a mateřských škol. Balík drobnějších projektů, které mají zkvalitnit výuku i volný čas v hradeckých školách za bezmála půldruhého milionu korun, již schválili na svém posledním jednání radní města.

„Pravidelná obměna, doplňování či modernizace hřišť, vnějších prostor škol či učeben s jejich provozem přirozeně souvisí. Přestože vedení škol má na pokrytí těchto potřeb vlastní prostředky, ne vždy však pokryjí veškeré jejich požadavky. Vedení města proto musí být připraveno pružně reagovat i na situace, které se mohou objevit ad hoc,“ říká primátorka města Pavlína Springerová.
Například v souvislosti s nárůstem žáků v Základní a mateřské škole Štefcova bylo již letos možné, díky finanční podpoře z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol, vybudovat a vybavit novou první třídu včetně nového oddělení školní družiny. Město v budoucnu předpokládá pokrytí dalších požadavků škol na navýšení a rozšiřování počtu tříd a družin.
„Stabilizaci a kvalitu školství v Hradci považuji za jednu z priorit, která je klíčem k dlouhodobě uspokojivé budoucnosti a prosperitě našeho města. Proto máme připraven plán velkých školských investic či stipendijní a motivační programy pro učitele,“ doplnila hradecká primátorka.