Hradec Králové – V tomto roce čeká společnost Městské lesy Hradec Králové řadu změn, a to jak v areálu kempu Stříbrný rybník, který spravuje, tak v lesích a vodách v okolí města. Návštěvníci budou moci počítat s rozšiřující se nabídkou služeb i akcí v kempu, dojít by zde mělo také na vybudování nové cesty vedoucí z kempu s napojením na lesní okruh.

Vedle toho městské lesy chystají spolu s městem také dokončení lesního okruhu s napojením mimo hlavní silnici u Zděné boudy směrem k Lesnímu hřbitovu, obnovu tůně v přírodní památce Běleč – střelnice nebo rozšíření obory s jeleny.

„Městské lesy mají i letos velké ambice, které navazují na úspěchy a pokroky z loňského roku. Během něj se i přes pandemii koronaviru podařilo zvednout návštěvnost v kempu Stříbrný rybník nebo nabídnout lidem nové možnosti vyžití. Takovými byla například návštěva rozšířené obory s daňky a muflony s přístupem k vodnímu toku v době sucha nebo vybudování tůně v přírodní památce Roudnička a Datlík z bývalých plůdkových rybníčků. Velmi si jejich práce vážím a děkuji za ni,“ říká náměstek primátora pro oblast správy městských organizací Pavel Marek. Vedle těchto akcí pokračují Městské lesy s výsadbou nových stromů a údržbou lesů, jsou členy organizace Pro SILVa, kde jsou v praxi aplikovány přírodě šetrné postupy a v maximální míře využita přirozená obnova ze semen zdejších stromů.

V tomto roce plánuje společnost rozšířit služby poskytované návštěvníkům, ať už městských lesů a okolí, nebo kempu Stříbrný rybník. „Máme zde naplánované investice za čtyři miliony korun. Zatímco v minulých letech jsme se snažili obnovit zázemí a ubytovací prostory pro návštěvníky kempu Stříbrný rybník, v letošním roce se chceme zaměřit na zlepšení možností vyžití v této oblasti. Plánujeme vybudovat novou naučnou stezku pro děti z kempu k lesní tělocvičně, také chceme cestu z kempu napojit na lesní okruh. V letošním roce se chystáme ještě zaměřit na kvalitu vody v přírodním koupališti v areálu kempu,“ uvádí ředitel společnosti Městské lesy Milan Zerzán.

Městské lesy zároveň na další roky chystají například rozšíření obory s jeleny, z bývalé odchovny bažantů u Svinar plánují udělat obůrku s divočáky nebo v bývalé těžebně písku Marokánka vystavět tůně pro živočichy. Zahájena by také mohla být příprava budování mokřadu nad Biřičkou nebo příprava obnovy nádrže v lokalitě Na Mlýnku v Roudničce. Jde o součást adaptačních opatření na zmírnění výkyvu teplot a zadržení vody v krajině.