22. 4. 2024
Collage (1)

Hradecká galerie představí opomíjenou část tvorby Jiřího Hilmara

Výstava hradeckého rodáka Jiřího Hilmara Nalézat ztracenou rovnováhu představí doposud nepříliš často vystavovanou část umělcova díla z počátku 80. let. Dřevěné objekty, reliéfy a instalace, v nichž se umělec soustředí na problematiku přírody a jejího ohrožení ze strany technické civilizace, jsou nainstalovány ve čtvrtém patře Galerie moderního umění v Hradci Králové do konce února 2021. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 24. září v 18 hodin před budovou galerie.

Sochař, malíř a grafik Jiří Hilmar se narodil 28. května 1937 v Hradci Králové, vystudoval Vyšší odbornou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a v roce 1967 spoluzaložil Klub konkrétistů. O dva roky později emigroval do Německa a řadu let v Čechách nevystavoval. V průběhu sedmdesátých let umělec přesídlil z ateliéru uprostřed panenské přírody do centra průmyslové zóny v Porúří. Tamní devastovaná krajina umělce přiváděla ke stále hlubším úvahám nad ohrožením přírody ze strany technické civilizace a k přesvědčení, že uchránit život na zemi je možné pouze tehdy, bude-li znovuobnovena porušená sounáležitost mezi přírodou a člověkem.

„V dnešní době je kladen stále větší důraz na ekologii. K aktuálním otázkám patří i likvidace lesů kůrovcem. O to více mě fascinuje fakt, že Jiří Hilmar se problematikou devastace přírody začal systematicky zabývat již v polovině 70. let, tedy téměř před půl stoletím,“ vysvětluje kurátorka výstavy Ilona Víchová.

Výstava Nalézat ztracenou rovnováhu je sestavena z výběru Hilmarových objektů a reliéfů vytvořených v průběhu let 1977–2002 z jednotného materiálu, dřeva. Jde o klíčová díla, v nichž umělec zhmotnil úvahy nad vztahem člověka a přírody prostřednictvím tří výtvarných přístupů: od násilného tříštění přírodně rostlého celku na umělou strukturu (Buk, 1977) přes opačný postup stmelování částí do uceleného bloku Rekonstrukce lesa, 1985–1986) až po kontemplativní rovinu vzájemného prolnutí přírodní energie s tvůrčími silami člověka (Ztracená rovnováha, 1989).

Kromě uspořádání rozsáhlé a samostatné výstavy galerie také zakoupila do svých sbírek tři reprezentativní díla sledující tvorbu tří dekád. „Naše dlouhodobá akviziční koncepce dbá na to, aby významní autoři pocházející z Královéhradeckého kraje byli adekvátně zastoupení v naší kolekci současného výtvarného umění,“ upřesňuje ředitel František Zachoval. V roce 2013 se Jiří Hilmar stal čestným občanem rodného města Hradce Králové a natrvalo se vrátil do České republiky.

Současně s vernisáží výstavy Nalézat ztracenou rovnováhu Jiřího Hilmara proběhnou ve stejný den vernisáže dalších tří výstav, a to Petra Stanického, Vladimíra Preclíka a Dalibora Bači.

Galerie moderního umění v Hradci Králové je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Sídlí v historickém centru města v pozdně secesní budově. Stálá expozice ze sbírek galerie sleduje vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců. Od roku 2008 má galerie ve své správě další dva soubory uměleckých děl – sbírku Galerie Vladimíra Preclíka a Křížovou cestu – cyklus sochařských děl přístupný ve volné přírodě nedaleko Kuksu.

25/09/2020 – 28/02/2021 Jiří Hilmar | Nalézat ztracenou rovnováhu
Galerie moderního umění v Hradci Králové: Prostor
Kurátorka: Ilona Víchová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dsc 3613 Previous post Česká pošta začne v Královéhradeckém kraji testovat mobilní poštu
Coronavirus Line Art 5019475 1280 Next post Bezpečnostní rada kraje jednala o připravenosti na druhou vlnu epidemie koronaviru