Královéhradecký kraj plánuje ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové koupit nové koncertní křídlo pro Filharmonii Hradec Králové. Hudební nástroj od společnosti Petrof bude stát 3,8 milionu korun. Odborníci již křídlo vybrali, poskytnutí dotace na nákup schválili krajští zastupitelé, vedení města o tom rozhodně v květnu.

„Filharmonie Hradec Králové vlastní velmi zastaralé a nevyhovující koncertní křídlo, takže si pro koncerty musí půjčovat nové, což není ekonomické. O nákupu nového nástroje ve spolupráci s městem rozhodla rada kraje ještě před nástupem pandemie koronaviru a naše rozhodnutí trvá. Do hradecké filharmonie prostě koncertní klavírní křídlo patří, škoda jen, že už se tak nestalo dříve. Spojení špičkového klavíru značky PETROF a Filharmonie Hradec Králové je jednoznačné. Tímto krokem podpoříme nejen místní firmu v těžké ekonomické situaci, ale zároveň zkvalitníme produkci významné hradecké hudební instituce, jíž jsme spoluzakladateli,“ sdělila náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

„Je dobře, že hradecká filharmonie bude mít špičkový nástroj značky Petrof, tedy od světově významného výrobce z Hradce Králové. Město samozřejmě počítá, že na nákup nového křídla přispěje rovným dílem. Finance půjdou z finančního vypořádání roku 2019, které bude hradecké zastupitelstvo projednávat na svém nejbližším zasedání na konci května,“ doplnil hradecký primátor Alexandr Hrabálek. 

Nové koncertní křídlo stojí 3 870 000 korun, přičemž polovinu schválilo poskytnout Statutární město Hradec Králové. Krajští radní na začátku března doporučili zastupitelům, aby zbylou částku ve výši 1 935 000 korun pro nákup klavíru schválili. Rozhodovat o ní měli už na konci března, ale pravidelné zasedání zastupitelstva bylo kvůli vládním opatřením přesunuto až na 20. dubna.

Filharmonie Hradec Králové v současné době vlastní koncertní nástroj Petrof, který byl pořízen před třiceti lety a svými technickými parametry nesplňuje současné požadavky interpretů a dirigentů. Filharmonie přitom do svého dramaturgického plánu pravidelně zařazuje skladby, které klavír významně využívají. V průměru se jedná o 8–10 koncertů ročně, kde je klavír buď nástrojem sólovým, nebo dostává významný prostor, a tato vystoupení jsou vždy divácky velmi vyhledávaná. 

Výběr koncertního nástroje proběhl s maximální odpovědností. Firma Petrof nabídla pět koncertních křídel, z nichž odborníci, mezi nimiž byli například klavíristé Helena Weiser Suchárová, Ivo Kahánek a Karel Košárek či současný šéfdirigent filharmonie Kaspar Zender, ve dvou kolech shodně vybrali jako nejvhodnější nástroj Antonín Petrof 275, opusové číslo 0028.