19. 5. 2024
Cctv 2844931 640

Hradec chystá nové kamery i asistenty prevence kriminality

Hradec Králové patří dlouhodobě mezi města s nejnižší úrovní kriminality v republice. Aby se bezpečnost ve městě mohla i nadále zvyšovat, je potřeba také zajistit preventivní činnost. K tomu by v letošním roce mělo pomoci rozšíření kamerového systému ve městě i pokračování v projektu Asistent prevence kriminality. Rada města dnes na tyto projekty schválila žádost o dotaci ministerstva vnitra. Město se na obou projektech bude podílet částkou 520 tisíc korun.

„Chceme zvýšit bezpečnost ve městě rozšířením kamerového systému o tři kamery na Baťkově náměstí a lokalitě Centrál, kde dlouhodobě dochází k poškozování soukromého i městského majetku nepřizpůsobivými občany. Lokalita je také pravidelně využívána fotbalovými a hokejovými fanoušky, kteří míří z autobusového terminálu nebo vlakového nádraží směrem na stadiony. Při jejich přesunech dochází v některých případech k narušování veřejného pořádku a poškozování majetku. Rádi bychom rovněž měli možnost dohlédnout na bezpečnost lidí u podchodu a na frekventovaných zastávkách městské hromadné dopravy, které se v místě nacházejí,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Pokud komise ministerstva náš požadavek schválí, pořízení a instalace tří kamer včetně přenosových tras bude vycházet na částku zhruba milion korun, z nichž bude 45 % financovat město částkou 450 tisíc korun a na zbytek bude požadována dotace ze státního rozpočtu. Pořízení nových kamer bude pak realizováno ještě v tomto roce.

Ke zvýšení bezpečnosti ve městě pomáhá také projekt Asistent prevence kriminality (APK). „Projekt v Hradci funguje již šestým rokem. Jedná se o další možnost, jak ovlivnit nepřizpůsobivé občany a romskou komunitu v jejich chování na veřejném prostranství, a to v lokalitách považovaných za sociálně problémové. Úspěšnost naplnění projektu je přímo závislá na kvalitě a vlivu vybraných asistentů. Během jejich optimálního působení může docházet k menšímu výskytu protiprávního jednání zejména v problémových lokalitách,“ vysvětluje Miroslav Hloušek, ředitel Městské policie Hradec Králové. Město na tento projekt, v rámci kterého je v plánu navýšit počet asistentů o dva nové členy, přispěje částkou 70 tisíc korun, kdy z celkových nákladů 570 tisíc korun bude zbytek požadován v rámci dotace ze státního rozpočtu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 Ch26163 Previous post Centrum pro rodinu Náruč oslavilo své dvacetiny
Thumbs B C 3468ed05bc9726d3adb1fa927afb83f4 Next post Safari Park Dvůr Králové: Nově vytvořené embryo posílilo naději na přežití nosorožců bílých severních