13. 6. 2024
Dsc 7154

Hejtman Štěpán seznámil ministra zemědělství, jak kraj pomáhá v boji se suchem a kůrovcem

Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes zavítal do Královéhradeckého kraje. Hejtman Jiří Štěpán ho seznámil s konkrétními kroky kraje v boji proti suchu a kůrovcové kalamitě.

 „Kůrovec, sucho a jejich dopad na přírodu kolem nás jsou témata, která trápí celou republiku. Oceňuji, že ministra zajímá, jak tuto problematiku řešíme my. Panu ministrovi jsem například představil náš návrh Ucelené politiky samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě. Jedná se o materiál, který nám pomáhá rozhodovat v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na našem území. Tento dokument je vůbec prvním odborným materiálem svého druhu v republice zpracovaný na úrovni kraje,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Ministr navštívil společnosti Vodovody a kanalizace v Náchodě a Hradci Králové. Zde mu zástupci představili projekt o posílení kapacity a zabezpečení Východočeské vodárenské soustavy Náchod-Hradec Králové, který podpořila Rada Královéhradeckého kraje loňský rok. Záměrem projektu je nutná obnova hlavních vodovodních přivaděčů soustavy za více jak 2 miliardy korun.

„Investice do Východočeské vodárenské soustavy od Teplic nad Metují po Hradec Králové je zcela zásadní projekt minimálně pro téměř polovinu obyvatel Královéhradeckého kraje. Je to naprosto strategická investice. Musíme být schopni zásobovat pitnou vodou naše obyvatele, což je pro mě naprosto zásadní,“ doplnil hejtman Štěpán.

„Jsem vždycky rád, když se mohu setkat se svými kolegy v terénu a vidět výsledky naší práce v praxi. Musím říct, že, pokud jde o zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatele, odvádí vedení Královéhradeckého kraje dobrou práci. S investicemi do vodárenské soustavy počítáme a věřím, že do roka by práce mohly začít. Ministerstvo zemědělství spolufinancuje dalších šest projektů na vodovodech a kanalizacích v kraji a letos na ně přispělo částkou přes 50 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Královéhradecký kraj bojuje proti suchu i grantovými programy, jimiž jsou Opatření k zadržování vody v krajině, Program obnovy venkova a Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. „Dlouhodobě podporujeme formou dotací i rozvoj vodovodů a kanalizací realizované obcemi do velikosti dvou tisíc obyvatel. Záleží nám na tom, aby obce investovaly do rozvoje vodovodů, kde je vody nedostatek,“ dodal hejtman.

Stěžejním bodem diskuze byl i boj s kůrovcem. „Vyhlásili jsme také letos dotační program Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví. Majitelé lesů prozatím získali částku téměř 6 milionů korun. Program je určený pro vlastníky lesních pozemků s výměrou do 50 hektarů. Dotace jim pokryje část výdajů vynaložených na těžbu a přiblížení napadeného kůrovcového dřeva k asanaci a na výstavbu oplocenek pro ochranu dřevin vysazených při obnově poničeného lesního porostu,“ doplnil hejtman Štěpán. Kraj letos poprvé připravil semináře pro veřejnost věnované problematice kůrovcové kalamity.

„Kvůli zachování lesů a pro rychlou obnovu poškozených porostů otevřelo Ministerstvo zemědělství ČR dotační program na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Ještě letos a v příštím roce z něj vlastníci lesů dostanou 2,5 miliardy korun. I když Královéhradecký kraj patří k těm méně postiženým kůrovcem, i zde má mnoho malých ohnisek především po větrné kalamitě. Proto kraji ministerstvo na hospodaření lesů letos poskytlo více než 40 milionů korun,“ řekl ministr Toman.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 Dsc0827 Previous post Unikátní soubor východočeského gotického umění bude poprvé vystaven v rámci výstavy Uprostřed Koruny české
1 Next post Hejtman Štěpán se sešel s generálním ředitelem České pošty Knapem