23. 5. 2024
1 Agm6wszsd9q8splvwr3pmq

Gymnázium v Náchodě bude mít nové učebny

Královéhradecký kraj plánuje rekonstrukci odborných učeben přírodovědných předmětů, výpočetní techniky a jazykových laboratoří na náchodském gymnáziu. K investici za zhruba 18 milionů korun vyhlásil veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace. Její předpokládaná hodnota činí 900 tisíc korun s DPH.

„Rekonstrukcí projdou odborné učebny fyziky, chemie, biologie a cizích jazyků, které vybavíme novým nábytkem a pomůckami potřebnými pro výuku. Tím, že sjednotíme infrastrukturu v laboratořích a učebnách, bude výuka daleko efektivnější a otevřeme velký prostor mezipředmětovým vztahům. Díky stavebním úpravám a přestavbě dvou učeben výpočetní techniky vzniknou další místnosti pro práci s nejmodernějšími digitálními technologiemi. Kvalitní technické zázemí je pro současné vzdělávání nezbytné,“ sděluje náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek odpovědný za krajské školství.

Modernizace mobilních učeben vybavených notebooky s dotykovým displejem a vznik nového pracoviště digitálního ateliéru žákům umožní zapojení do nejrůznějších aktivit, například kvalitně nafotit práce typu stop-motion, animace i portréty, a také poslouží pro kreativní studentské projekty. Hardwarové i softwarové vybavení pro nahrávání hudebního záznamu, mluveného slova zase umožní oživení videí a prezentaci například hudebních aktivit žáků.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Hradec Králové – Zpravodajství.

V rámci projektu vzniknou i dvě multifunkční jazykové laboratoře pro výuku angličtiny, francouzštiny a němčiny. Nové vybavení učeben podpoří komunikaci mezi žákem a učitelem, práci ve dvojicích i ve skupinách. Učitelé využijí různých metod aktivního učení cizího jazyka a u žáků tak více rozvinou jejich komunikační dovednosti.

V nevyužívaných sklepních prostorech vznikne informační centrum vybavené počítači, tiskárnou a scannery. Centrum, jehož součástí bude i knihovna, poslouží nejen pro výuku, ale v odpoledních hodinách ho středoškoláci využijí jako studentský klub.

Na zpracování projektové dokumentace k záměru Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělávání pro 21. století v Jiráskově gymnáziu Náchod kraj vyhlásil veřejnou zakázku.

„Počítáme, že projekt na rekonstrukci učeben bude stát téměř 900 tisíc korun. Projektant, kterého vybereme na základě nejlepší ceny a referencí ale musí počítat s tím, že se v budově nachází historické schodiště, které se nesmí při rekonstrukci poškodit. Je to taková malá projekční výzva,“ doplnil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

Vyhlášením veřejné zakázky kraj pověřil svoji příspěvkovou organizaci Centrum investic, rozvoje a inovací v Hradci Králové.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dsc 7662 Previous post Klášter v Polici postupně ožívá
Collage Next post V Dětském ateliéru je připraven interaktivní program k výstavě Rudolf II. Umění pro císaře