20. 4. 2024
Collage (1)

Galerii za Galerií v roce 2022 zve na další cyklus výstav

Hradec Králové – Centrum uměleckých aktivit ve spolupráci s pražským ArtivistLabem připravily pro rok 2022 ve výstavním prostoru Galerie za Galerií cyklus 5 výstav. Vernisáž zahajovací výstavy Z dohledu / světy na okraji, se uskuteční ve středu 2. 2. 2022 od 18 hodin v Galerii za Galerií (GzG) v Tomkově ulici v Hradci Králové. Výstava potrvá do konce 23. března 2022.

Výstava nazvaná Z dohledu / světy na okraji reaguje na etnizaci pandemie v Česku a Evropě, nicméně konceptuálním rámcem výstavy je univerzálnější téma hranic, inkluze, vyloučení jako univerzální vzorec vlastní všem lidským společenstvím, a tudíž faktor determinující lidskou sociabilitu. Vystavujícími umělci jsou Sead Kazanxhiu (EL), Selma Selman (USA, BA) a Natália Kubíková (CZ).

Dílo Natálie Kubíkové Žehra reaguje na porušování lidských práv ve východoslovenské romské osadě Žehra z roku 2020. Kubíková si vybrala médium videohry, ve kterém vytvořila podle reálných podkladů virtuální model fyzického a sociálního prostředí uzavřené a hlídané romské osady.

Sochařské dílo On the Wall Seada Kazanxhiu je sémanticky bohatá aluze na téma hranic v lidských vztazích a společnosti. Instalace je uměleckým ztvárněním reálně existujících objektů, které tvoří součást koloritu albánské urbánní krajiny–zdi okolo domů, osázené skleněnými střepy místo ostnatého drátu.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Ve video loop performanci No Space Selma Selman personifikuje náš egocentrismus jako velké tělo. Autorka reflektuje na antropocentrismus, který je nejen sebevražedný, ale letální pro veškerý život na této planetě. 

Přímo na vernisáž se online připojí jedna z vystavujících Natálie Kubíková, která aktuálně pobývá na zahraniční stáži v NY. Osobně se vedle autorky kurátorského textu Nikol Ludlové představí slovenská muzikoložka a básnířka Dominika Moravčíková, která se tématu hranic věnuje a přednese své autorské básně.

Galerie GzG se věnuje tématům, jako je sociální znevýhodnění a menšiny. Spolupracuje s umělci, jejichž práce nekomentují z dálky sociální skupiny či minority, ale naopak, jsou jejich součástí a jsou reprezentativním hlasem svojí komunity. Naše výstavy mají motto „O nás s námi a ne o nás bez nás!“. Umělci usilují o rozpoutání diskuze a komunikace převážně přes formy umění v rámci nových medií s různými společenskými tématy.

Galerie za Galerií se hradecké veřejnosti představila v roce 2019 coby pop-up výstavní prostor v budově Galerie moderního umění s přístupem z Tomkovy ulice (vstup do bývalého Orient baru). Od roku 2021 koordinuje galerijní aktivity Sonja Večtomov, a to ve spolupráci s kurátorkou pražské galerie Artivist_lab Tamarou Moyzes. GzG je umístěna v přízemí a prezentovaná díla je tak možné zhlédnout přímo z ulice, přes výlohu.


Medailonky vystavujících umělců

Sead Kazanxhiu (narozený v roce 1987 ve Fier, od roku 2012 žije v Tiraně) je vizuální umělec z jihozápadní Albánie. Vystudoval malířství (2006–2010) na vysoké škole umělecké v Tiraně.
Kazanxhiu komentuje postavení Romů v souvislosti s nespravedlivým zacházením. Stojí v opozici vůči rasově předpojatým dynamikám, které bohužel i nadále formují současné evropské světové názory, denně, uvnitř i vně oficiálních politických arén. Jeho tvorba se snaží obnovit důstojnost komunitě, která byla tvrdě a nespravedlivě tlačena na okraj evropské demokracie. Kazanxhiu je jedním z nejvíce zapojovaných mladších protagonistů na současné albánské kulturní scéně. Vystavoval v Tiraně, Budapešt, Bruselu, Praze, Brně, Gotenburgu, Berlíně, Drážďanech, Krakově, Bukurešti a v New Orleans.
https://seadkazanxhiu.wixsite.com/visualart

Selma Selman (narozená v roce 1991) je umělkyně romského původu pocházející z Bosny a Hercegoviny. V roce 2014 získala titul bakaláře výtvarných umění na katedře malířství na univerzitě Banja Luka. V roce 2018 absolvovala na Syracuse University v oboru transmédií, vizuálního a divadelního umění. Cílem jejích děl je ochrana ženských těl a uzákonění cross-skalárního přístupu ke kolektivní emancipaci utlačovaných žen. Její hledání po současném politickém odporu vychází z její osobní zkušenosti s útlakem z různých směrů a měřítek. Selma je také zakladatelem organizace „Get The Heck To School“, jejímž cílem je posílit postavení romských dívek po celém světě, které čelily ostrakizaci ze společnosti. Selma Selman v současné době žije a pracuje v Bihacu, BIH a v New Yorku, USA.
https://www.selmanselma.com/

Natálie Kubíková je kurátorka, nezávislá vizuální umělkyně a spolukurátorka platformy „KUKU kolektiv“. Její hlavní praxe je spojena s podporou vznikajících místních LGBTQ+ umělců, feminismu a politiky post kolonialismu v oblasti bývalého Československa a jeho historických přilehlých oblastí. Pracuje se současnými sociálními přesahy, LGBTQ+ komunitou, psaním a organizováním komunity.
https://novamedia2.space/?p=63

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Collage Previous post Broumovské kostely se staly národní kulturní památkou
Vizualizace On Jicin Pavilon A 2 Next post V jičínské nemocnici roste nový multifunkční pavilon