Jedinečnou kopii Ďáblovy bible si můžete prohlédnout na Univerzitě Hradec Králové až do 24. března, a to v Galerii T. Knihu, která je přesnou napodobeninou originálu, zapůjčil univerzitě její tvůrce, knihař Jiří Fogl ze Žamberka. Galerie T sídlí v Objektu společné výuky (budova A) v univerzitním areálu Na Soutoku v Hradci Králové. Výstava je otevřena jen ve všední dny, vstupné je dobrovolné.

Vystavená kniha je přesnou kopií co do váhy, použitých barev a písma. Podle jednoho z organizátorů výstavy Tomáše Dvořáka nikdo na světě takto věrnou kopii ještě neudělal. „Jiří Fogl kopii vytvořil před 10 lety za použití starých technik, už tím je výjimečná. Trvalo mu to asi tři měsíce, dělal na tom 12 hodin denně,” uvedl Dvořák pro Český rozhlas Hradec Králové.

Originál knihy je uložen ve Švédsku, které ji získalo jako kořist za třicetileté války v 17. století. Lidový název Ďáblova bible získal rukopis díky postavě čerta vyobrazené na jedné z jeho stránek. K obrázku se váže legenda, podle které ďábel pomohl neobyčejně rozsáhlý text sepsat mnichovi za jedinou noc. I přes tuto pověst nebyl Codex gigas nikdy zatracen inkvizicí.

Ve středověku byla kniha přirovnávána k sedmi divům světa, uvedl ve své reportáži Český rozhlas Hradec Králové. Vytvořil ji v Čechách na počátku 13. století neznámý autor. Grafologové s historiky se shodují v tom, že se jedná o dílo vytvořené jednou rukou, jedním autorem. Pro svou anonymitu bývá nazýván „Velkým písařem”.

Do knihy je latinsky, jazykem římsko-katolické církve, vepsán text nejen celé bible, tj. Starý a Nový zákon, ale i Kosmova Kronika česká, řada různých traktátů a menších spisů, kalendář s nekrology, seznam podlažického bratrstva i zaklínadla a všelijaké dobové záznamy. Výzdoba knihy je ojedinělá, iluminace je tvořena nádhernými iniciálami v červené, modré, žluté nebo zelené, místy zlaté barvě. Celé zpracování je dokonalé – je to dílo písařského mistra.

Codex gigas je svázán v dřevěných deskách potažených světlou kůží, opatřených kovovým zdobením. Rozměr desek je 920×505×220 mm. Původně obsahoval 320 pergamenových listů (tj. 640 stran) o velikosti 890×490 mm. Osm listů bylo vyříznuto, není známo kdy, kým a proč. Odstraněné listy pravděpodobně obsahovaly řeholní pravidla benediktinského řádu. Hmotnost celého kodexu je 75 kg, na výrobu potřebného pergamenu byly spotřebovány kůže 160 oslů.

zdroj: http://zpravy.hradeckralove.cz/hradecka-univerzita-vystavuje-jedinecnou-kopii-dablovy-bible-na-svete-40839/#ixzz59waNGnAz