Ostrava – Jeden z porodních pokojů Gynekologicko-porodnické kliniky FNO a LF OU je nově vybavený variabilním porodnickým gaučem, který nahradil klasické porodní lůžko, tzv. „kozu“. Pomůcka maximálně podporuje přirozené polohy. Klinice ji daroval Nadační fond Propolis33.

O existenci variabilního porodnického gauče ví přednosta Gynekologicko–porodnické kliniky doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA už přes dva roky. Inspirovali jsme se v Anglii, kde se „gauč“ běžně užívá v porodních domech a centrech, navázali s nimi kontakt a nechali si popsat jejich zkušenosti.  Vycházel jsem i ze své dlouhodobé zahraniční zkušenosti. V Česku je toto první kousek, řekl krátce poté, co porodnický gauč s asistencí Lilie Khousnoutdinové, zakladatelky Nadačního fondu Propolis33, do porodního pokoje nainstaloval.

„Porodnický gauč je skvělý v tom, že maximálně podporuje zaujímání přirozených poloh v průběhu porodu, umožňuje se ženě více uvolnit a celkově tak zvyšuje šanci na nekomplikovaný porod. Přispívá taky k větší pohodě rodící ženy a umožňuje větší blízkost partnera či jiné doprovodné osoby. Koza, jak se klasickému porodnickému lůžku říká, toto neumožnuje, ta má spíše jiné užití,“ popsal docent Šimetka.

Jedna Z Prvních Maminek, Která Na Porodnickém Gauči Rodila

Jeho slova potvrzuje i Lilia Khousnoutdinová: Když mě v srpnu za Nadační fond Propolis33 oslovil docent Šimetka, netušila jsem, jak rychlého spádu naberou pozitivní inovace, které plánoval. Mezi nimi bylo i vybavení porodního pokoje porodnickým gaučem. Slovo dalo slovo a mě bylo ctí gauč pořídit a osobně přivézt z Anglie až do Ostravy. Mám radost, že se tato změna děje na jednom z největších perinatologických pracovišť v ČR.“

Při příležitosti slavnostního předání daru proběhla i přednáška Lilie Khousnoutdinové o „Aktivním vertikálním porodu“, tedy tématu, kterému se dlouhodobě věnuje a studovala ho mimo jiné u Michela Odenta nebo Janet Balaskas v Anglii. Držím Fakultní nemocnici Ostrava pěsti a věřím, že jejich zkušenosti budou dobrou referencí pro další pracoviště, která se vydají cestou podpory fyziologických porodů i skrze přizpůsobení porodních pokojů potřebám a komfortu rodící ženy,“ uzavřela zakladatelka NF Propolis33, který se zaměřuje na podporu různých ženských témat.    

Docent Šimetka neskrýval z pořízení nové pomůcky obrovskou radost: „Je to pro mě slavnostní okamžik a já věřím, že i příklad pro ostatní“. Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava podporuje přirozené porody, včetně porodů do vody.

Podívejte se i na zajímavé video z instalace porodnického gauče: