Ostrava – Titul profesor převzali z rukou prezidenta republiky dva dlouholetí lékaři Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Radim Lipina, Ph.D., přednosta Neurochirurgické kliniky FN Ostrava a LF OU a MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA, zástupce přednosty Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU. A další tři lékaři FN Ostrava získali akademický titul docent.

Oba nově jmenovaní profesoři spojili s FN Ostrava celou svoji profesní kariéru. Profesor Lipina nastoupil na Neurochirurgickou kliniku v roce 1995, po ukončení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přednostou byl jmenován v roce 2015. Specializuje se mimo jiné na léčbu kraniostenózy, tedy deformace lebky dítěte, k níž dochází z důvodu předčasného srůstu lebečních švů. Jako první v republice provedl například endoskopickou operaci této tvarové abnormity, s následným využitím speciální ortézy. Profesor Zeleník přišel na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v roce 2002, po ukončení studia všeobecného lékařství na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Nyní je zástupcem přednosty této kliniky pro vědu a vzdělávání. Je mimo jiné členem týmu Centra kochleárních implantací, jeho specializací je otoneurologie. Oba nově jmenovaní profesoři působí dlouhodobě na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Tomáš Hrbáč
Tomáš Hrbáč

Na zmíněných klinikách působí rovněž i dva ze tří nově jmenovaných docentů. MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA, je primářem Neurochirurgické kliniky, MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA, je primářem Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Třetí z nových docentů – MUDr. Jiří Plášek, Ph.D. působí na Kardiovaskulárním oddělení Interní a kardiologické kliniky.

Petr Matoušek
Petr Matoušek

V průběhu letošního roku obdrželi titul docent také MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D., primářka Oddělení klinické farmakologie a MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D., zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kliniky hematoonkologie.

Všem kolegům k dosažení akademických titulů upřímně blahopřeji. Jsou vzorem hodným následování pro ostatní a je to také další potvrzení toho, že naše nemocnice je nejen špičkovým zdravotnickým zařízením, ale zároveň i místem, kde roste zájem lékařů o rozvoj vědy a výzkumu,“ uvedl MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava.

Jiří Plášek
Jiří Plášek