Oslavy příchodu nového roku 2020 se v hlavním městě neobejdou bez některých dopravních a bezpečnostních opatření. O bezpečnost silvestrovských oslav a novoročního videomappingu se v Praze postará policie, záchranka i hasiči. Nutná jsou i dopravní opatření, řidiči proto musí počítat s přechodnými úpravami dopravního režimu na některých komunikacích v centru.

Silvestr na Václavském náměstí a Staroměstském náměstí:

Na Václavském náměstí, kam obvykle přichází během silvestrovského večera a noci slavit velké množství Pražanů a turistů, nebude možné parkovat. Zákaz parkování bude platit 31. prosince od 12:00 do 10:00 hodin 1. ledna. Součástí opatření bude zákaz vjezdu automobilů na Václavské náměstí z ulic Wilsonova, Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská a Ve Smečkách od 16:00 do 10:00 hodin s výjimkou vozů IZS (od 8:00 do 10:00 hodin 1. ledna také s výjimkou zásobování).

Dopravní opatření se dotknou také okolí Staroměstského náměstí, kde bude zakázán vjezd do ulic Jáchymova a Pařížská od 20:00 do 03:00 hodin.

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let, kdy se oslavy soustřeďují kolem půlnoci i na Karlův most a jeho okolí, bude od 23:30 hodin do 01:30 hodin pro dopravu uzavřena komunikace Křižovnická v úseku Platnéřská – Anenská a v době od 21:00 do 02:00 hodin také ulice Josefská.

Na obou náměstích budou k dispozici sanitní vozy Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (na Václavském náměstí také GOLEM). Policisté a strážníci dohlédnou na dodržování dopravních opatření a bezpečnost po celou dobu oslav. Na Vltavě budou dohlížet na bezpečnost čluny bezpečnostních složek a na obou březích Vltavy jsou připravena místa pro poskytnutí první pomoci.

Dopravní podnik hl. m. Prahy prodlouží provoz metra přibližně do 2:30 hodin v intervalu 10 minut. Podrobné informace o provozu MHD zde.

Novoroční videomapping:

Promítání novoročního videomappingu na Historickou budovu Národního muzea si vyžádá krátkodobá dopravní opatření na komunikaci Wilsonova. V časech projekcí 18:15, 19:15 a 20:15 zde Policie České republiky na nezbytně dlouhou dobu zadrží dopravu a podle potřeby ji bude také odklánět. V době od 17:00 do 21:00 hodin bude uzavřena horní část Václavského náměstí, (uzavřen vjezd z Wilsonovy ulice) a bude zde platit zákaz parkování.

zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/dopravni_a_bezpecnostni_opatreni_na_5.html