22. 4. 2024
Money 2180330 1280

Do sociálních služeb půjde z rozpočtu města téměř 46 milionů korun

V rámci rozvoje a fungování sociálních služeb v Hradci Králové půjde v příštím roce z městského rozpočtu na podporu zdravotně sociálních projektů 45,5 milionů korun.

Zastupitelé v tomto týdnu rozhodli o rozdělení dotací ve výši 42,6 milionu a dále o návratné finanční výpomoci 400 tisíc korun. Druhé kolo městského dotačního programu z oblasti sociálních služeb, ve kterém se plánuje rozdělit dalších zhruba 2,5 milionu korun, by mělo být vypsáno během prvního pololetí roku 2020.

„Na základě doporučení komise jsme v zastupitelstvu schválili podporu 34 organizacím v celkové výši 42,6 milionů korun. Finance půjdou například do Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje nebo na projekt Mamma HELP centrum, na provoz denního centra v Hradci Králové pro ženy s karcinomem prsu.Nejvíce dotačních titulů bylo schváleno na projekty Oblastní charity Hradec Králové, která finanční podporu využije na provoz azylových domů, pečovatelské služby nebo na projekt Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím,“ říká Martin Hanousek, náměstek primátora pro sociální oblast.

V rámci Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů, ze kterého budou dotace pro oblast sociálních a navazujících služeb hrazené, poskytne město formou návratné výpomoci ještě 400 tisíc korun organizaci NOMIA.

zdroj:https://www.hradeckralove.org/do-socialnich-sluzeb-pujde-z-rozpoctu-mesta-temer-46-milionu-korun/d-71049/p1=16897

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mercedes Benz Buses Wallpaper Previous post Autobusy pojedou, ÚOHS rozhodl ve prospěch kraje
Ministerstvo Práce A Sociálních Věcí Logo Next post Ministerstvo představuje sešity a komiks pro děti, který vysvětluje osvojení a pěstounskou péči