22. 4. 2024
Dílny Vocelovka 1

Dílny hradecké Vocelovky prošly úpravou, provoz bude levnější

Hradec Králové – Královéhradecký kraj ukončil investiční akci, která spočívala v zateplení dílen Centra odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vocelova v Hradci Králové. Stavební práce začaly v dubnu letošního roku a skončily na konci srpna.  Za výměnu oken, střechy a zateplení budovy školních dílen ve Vážní ulici kraj vynaložil necelých 16,2 milionu korun včetně DPH.

Dlouhodobě usilujeme o úspory v energiích a snižování úniku tepla, je to jedna z nejefektivnějších metod, jak úspor dosáhnout. Proto jsme ve školních dílnách nechali kompletně vyměnit střechu, zateplit obvodové zdi a také jsme vyměnili všechny okna a dveře dílen. Podobné investice do zateplení nejen školních budov, ale i těch dalších v majetku kraje, se nám do budoucna vrátí v nižších účtech,sdělil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Původní budova školních dílen a zázemí učitelů i zaměstnanců se stavěla v šedesátých letech a přístavba pro kanceláře, zázemí pro učitele a mistry odborného výcviku se dostavěla až po roce 1997. Provoz celého objektu byl v současné době nehospodárný, nadměrně zatěžoval životní prostředí a konstrukce budovy neodpovídala nynějším požadavkům na tepelně technické vlastnosti.

Dílny Vocelovka 3

„Strojírenství je na vzestupu a potřebnost specialistů vzdělaných v těchto oborech roste každým dnem. Modernější prostředí ve školách pro výuku, a především pro praxi žáků, patří mezi naše priority, neboť podobné investice přispívají k motivaci a zvyšují zájem žáků o studium technických oborů,“ doplnil náměstek Arnošt Štěpánek. V dílnách ve Vážní ulici mají praktickou výuku žáci učebních oborů automechanik, autoelektrikář, karosář a autolakýrník a maturitních oborů dopravní prostředky a autotronik.

Za celý projekt, který administrovalo oddělení projektového řízení Centra rozvoje, investic, inovací (CIRI), kraj zaplatil necelých 16,2 milionu korun, přičemž 2,5 milionu pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014+ z Fondu soudržnosti EU. Akce plynule navázala na uskutečněné krajské investice v předchozích letech, kdy se například pro školy rekonstruovaly dílny, kanalizace a sociální zařízení J. Krušinky, zateplila se budova Domova mládeže v ul. J. Masaryka a pořídily se učebny pro zájmové a celoživotní vzdělávání.

Dílny vocelovka 4

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 připravuje mladé odborníky ve stavebních, dopravních a autoopravárenských oborech. V letošním školním roce školu navštěvuje 675 žáků, z toho 328 v maturitních oborech a 347 ve tříletých učebních oborech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Img 0180 Previous post Druhý ročník konference Colours of Cardiology byl určen specialistům i praktikům
Smartphone 1894723 1920 Next post Internet se přesouvá na mobilní sítě a zrychluje