Během posledních několika desítek let se zdálo, že příběh nosorožců bílých severních, jež byli dlouhá léta pytlačeni kvůli rohovině, nebude mít dobrý konec. Jejich počet v roce 2018 klesl na pouhá dvě zvířata a za normálních okolností by tak byli odsouzeni k vyhynutí. Před několika lety se však pod vedením Safari Parku Dvůr Králové spojili vědci a ochranáři z různých kontinentů a jejich snaha nyní přinesla úspěch, který se pro přežití nosorožců může ukázat jako klíčový. Z vajíček odebraných posledním dvěma samicím se za použití zmrazeného semene uhynulých samců podařilo v laboratoři vytvořit dvě životaschopná embrya nosorožce bílého severního. Obě embrya jsou nyní zamrazena a připravena na vložení do náhradní matky.
Embrya se vyvinula v italské laboratoři Avantea v Kremoně, kde profesor Cesare Galli a jeho tým nechali dozrát vajíčka ze samic Nájin a Fatu odebraná 22. srpna v rezervaci Ol Pejeta a poté je oplodnili zamrazeným spermatem uhynulých samců Suniho a Sudána.

„Z Keni jsme dovezli celkem deset oocytů (nedozrálá vajíčka), po pěti z každé samice. Po inkubaci jich dozrálo sedm (čtyři z Fatu a tři z Nájin) a tato dozrálá vajíčka jsme následně oplodnili. Vajíčka od Fatu byla fertilizována spermatem Suniho, vajíčka od Nájin spermatem Saúta, a to za použití metody ICSI (Intra Cytoplasm Sperm Injection). Saútovo semeno bylo velmi nekvalitní, proto jsme museli rozmrazit o dva vzorky více, abychom pro oplodnění našli dostatečné množství živých spermií. Po přibližně deseti dnech inkubace se ze dvou oplodněných vajíček od Fatu vyvinula životaschopná embrya, která jsme poté kryogenicky zamrazili pro budoucí transfer do jiné samice. Od Nájin se nám nakonec nepodařilo vyvinout embryo žádné, navzdory tomu, že jedno vajíčko se dostalo do fáze rýhování,“ popisuje Cesare Galli.

Samotnému oplodnění vajíček předcházel jejich úspěšný odběr ze samic Nájin a Fatu, které obě žijí v keňské rezervaci Ol Pejeta. Náročný zákrok byl sám o sobě velkým pokrokem v celém projektu na záchranu nosorožců bílých severních. Vědcům se z obou samic podařilo odebrat oocyty hned napoprvé. Na celé akci se podíleli odborníci Safari Parku Dvůr Králové, Leibnizova institutu pro výzkum divokých a zoo zvířat v Berlíně (IZW Berlín), společnosti Avantea, rezervace Ol Pejeta a vládní organizace Kenya Wildlife Service (KWS). Okamžitě po odběru byla vajíčka letecky přepravena do laboratoře Avantea.

„Na tento okamžik jsme čekali několik let,” říká profesor Thomas Hildebrandt z IZW Berlín. „Je za ním hodně tvrdé práce celého týmu, velmi náročný výzkum, vývoj speciálních nástrojů a jejich zkoušení v praxi a najednou je to tady – máme první embryo severního bílého nosorožce,” dodává. Celý výzkum a s ním spojené zákroky jsou součástí výzkumného projektu s názvem “BioRescue”, jehož cílem je významně pokročit ve vývoji asistovaných metod reprodukce a výzkumu kmenových buněk za účelem záchrany nosorožců bílých severních. V projektu je rovněž zahrnuto všeobecné etické zhodnocení dopadů celého programu na zvířata. Konsorcium podílející se na projektu BioRescue je složeno z odborníků mezinárodně uznávaných institucí Německa, Itálie, České republiky, Keni, Japonska a USA a je z části financováno německým Federálním ministerstvem vědy a výzkumu. V České republice projekt finančně podporuje Nadace ČEZ.

Důležitou součástí projektu je etické posouzení jednotlivých kroků celého výzkumného programu a jejich důsledků. „Každý pokrok, jehož dosáhneme, otvírá další otázky. Ty automaticky vyvstávají z nových možností, které máme,” říká Thomas Hildebrandt. “Vyvinuli jsme analýzu etického rizika, abychom byli připraveni na všechny možné varianty tak ambiciozního projektu, jakým Biorescue je, a zajistili plné respektování welfare (podmínek pro zdravý život) zvířat, s nimiž pracujeme,“ říká Barbara de Mori, ochranářka a expertka na welfare zvířat a etických otázek z Padovské univerzity v Itálii. 

„Ačkoli se metoda vzniku embrya v laboratorních podmínkách a jeho transfer do náhradní matky běžně užívá u řady plemen domácích zvířat, člověka a některých druhů divokých zvířat, považujeme její užití u severních bílých nosorožců ze dvou důvodů za převratné. Samotná anatomie těla nosorožce vyžadovala originální  přístup při odběru vajíček, a to včetně dlouhého a nákladného vývoje speciálních nástrojů. Postup se v posledních měsících opakovaně zkoušel na příbuzných nosorožcích jižních, jejichž samice by v budoucnu měly posloužit i jako náhradní matky. Kromě samotného faktu, že jsme součástí jediného týmu na světě, kterému se podařilo odebrat a in vitro oplodnit vajíčko nosorožce, je zde ještě jeden důležitý moment.  Vzniklo embryo, byť zatím uložené v kryobance, fakticky vyhynulého druhu. Jsme svědky unikátního projektu, který může zvrátit osud a zachránit ne ohrožený, ale vyhynulý druh,“ říká Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové, odkud poslední dvě samice nosorožce bílého severního pochází.

Právě Nájin a Fatu spolu s dalšími dvěma samci byli v prosinci 2009 v rámci partnerství dvorského safari parku, rezervace Ol Pejeta a Kenya Wildlife Service převezeni do Keni. Už v té době se jednalo o ojedinělou mezinárodní spolupráci na poli ochrany přírody. 

Zásadní krok

“V našem dlouholetém úsilí o záchranu nosorožců bílých severních se jedná o naprosto zásadní krok vpřed,“ přidává se Richard Vigne stojící ve vedení rezervace Ol Pejeta v Keni. „Gratuluji všem, kteří se na tom podíleli. Ušli jsme velmi dlouhou cestu a musíme si uvědomit, že bohužel ne u všech živočišných druhů, které čelí nebo budou čelit vyhynutí, můžeme vynaložit takové úsilí k jejich záchraně, jaké jsme věnovali nosorožcům. Lidské chování se musí radikálně změnit v celosvětovém měřítku,” dodává Richard Vigne.

„Keňskou vládu současný vědecký průlom nadchl a zůstává oddána snahám o záchranu nosorožců bílých severních ve všech směrech. Je to už deset let, co jsme začali společně závodit s časem, a tak jsme nynějším vývojem událostí, který umožní změnit smutný osud těchto zvířat, opravdu nadšeni,” říká Najib Balala, keňský ministr pro turistiku a divokou přírodu.

„Nynější pokrok jen dokazuje, že díky fungující spolupráci můžeme posunout hranice na poli vědy a při tom zachránit tato zvířata před vyhynutím,“ dodává John Waweru, ředitel Kenya Wildlife Service.

Pro úspěšné pokračování projektu jsou důležitá partnerství, a to na mnoha úrovních. Konsorcium BioRescue proto s potěšením kvituje příslib spolupráce se společností Merck. Stejně tak je konsorcium vděčné za podporu svého úsilí o záchranu nosorožců bílých severních od všech dárců, a to jak soukromých, tak firemních, kteří velmi pomáhají, staví se zodpovědně k ochraně přírody a významně se tak podílejí na záchraně biodiverzity naší planety.


Konsorcium a jeho partneři

Avantea je laboratoř zaměřující se na výzkum pokročilých biotechnologických metod a reprodukce zvířat. Sídlí v italské Kremoně. Laboratoř má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti asistované reprodukce hospodářských zvířat. www.avantea.it/en/

Safari Park Dvůr Králové patří mezi nejlepší chovatele nosorožců na světě a zároveň je jediným místem, kde se v lidské péči podařilo odchovat nosorožce bílé severní. www.safaripark.cz/ 

Ol Pejeta Conservancy je největší záchrannou stanicí nosorožců černých ve východní Africe a zároveň jediné místo v Keni, kde je možné vidět šimpanze. Rezervace je rovněž domovem dvou posledních nosorožců bílých severních na planetě. www.olpejetaconservancy.org

Kenya Wildlife Service je vládní instituce mající na starosti ochranu divoké přírody v Keni. www.kws.go.ke

Padovská univerzita v Itálii je nejstarší univerzitou na světě. Její Oddělení komparativní biomedicíny a potravinářských věd vyvíjí výzkum v oblasti ochrany divoké přírody a welfare zvířat se speciálním zaměřením na etické posouzení a vyhodnocení výzkumných projektů a vzdělávacích programů. http://bca.unipd.it/ethics-laboratory-veterinary-medicine-conservation-and-animal-welfare 

Liebnizův institut pro výzkum divokých a zoo zvířat (IZW) je německá mezinárodně uznávaná vědecká instituce spadající pod Leibnizovu asociaci. Jejím posláním je zkoumat evoluční adaptaci divokých zvířat na globální změny a vyvíjí nové koncepty a opatření pro ochranu divoké přírody. www.leibniz-izw.de

  • Kuyushu University, Japan
  • Max Delbrück Center for Molecular Medizine, Germany
  • Helmholtz Ceter Munich, German
  • University of Treamo
  • Northwestern University, USA

zdroj: https://safaripark.cz/cz/konto-wildlife-a-ochranarske-projekty/zachrana-nosorozcu-severnich-bilych/dalsi-krok-k-zachrane-vedcum-se-poprve-podarilo-v-laboratori-vytvorit-embrya-nosorozcu-bilych-severnich