22. 4. 2024
Dsc 7963

Centrum pro neslyšící v Hradci Králové rozšíří a zkvalitní poskytované služby

Královéhradecký kraj a VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova Hradec Králové dokončily stavbu specializovaného centra, které zajistí rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé republiky komplexní odbornou podporu. Výstavba a nákup vybavení stály téměř 46 milionů korun, přičemž financování ve výši 21,8 milionu korun zajistila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, na jejíž administraci se podílelo Centrum investic, rozvoje a inovací.

„Hradecká Štefánikovka postrádala prostory, kde by mohli pracovat pedagogové, foniatři, psychologové a další odborníci, kteří by pomáhali klientům s vadou sluchu a jejich rodinám. Podařilo se nám vytvořit moderní pracoviště vybavené vyspělými informačními technologiemi, díky kterým se zlepší komplexnost odborných služeb,“ uvedl náměstek pro školství Arnošt Štěpánek.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Stavba centra podpory pro klienty se sluchovým postižením začala v červenci 2020 a skončila v prosinci 2021.

„Na stávající dvoupodlažní budově školky vzniklo další patro, ve kterém se nacházejí pracoviště pro individuální práci a rehabilitaci, dále technické zázemí pro pedagogy, místnosti pro setkávání rodin a knihovna. Celá nástavba je kompletně bezbariérová pro osoby s tělesným i sluchovým postižením. Do nově vzniklých odborných pracoven jsme také nakoupili nábytek a potřebnou elektrotechniku. Náklady na stavební práce a nákup vybavení jsou 45,7 milionu korun s DPH,“ uvedl náměstek pro investice Pavel Bulíček.

foto: Královéhradecký kraj

Vyšší odborná škola, Střední škola, základní škola a mateřská škola Štefánikova v Hradci Králové se věnuje dětem a žákům se sluchovým postižením na úrovni mateřské, základní a střední školy. Odbornou péči a navazující vzdělávání poskytuje dětem a žákům neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým, a to vždy s ohledem na jejich jazykové a komunikační preference.

foto: Královéhradecký kraj

„Naše škola pomáhá více jak 30 let rodinám a dětem se sluchovou vadou od zjištění sluchové vady až po dospělost. Je to jediná škola v Česku, která tyto služby nabízí, a je také jediná, kde se vzdělávají také tlumočníci českého znakového jazyka. Nově vzniklé centrum bude sloužit i pro jejich výuku a vzdělávání. Je to potřeba, protože tlumočníků má naše země stále velký nedostatek,“ doplnila náměstkyně pro oblast sociálních věcí Martina Berdychová.

Mateřskou školu navštěvuje 115 dětí, základní školu 245 žáků a střední školu 112 žáků. Kromě nich se zde připravuje také 29 tlumočníků českého znakového jazyka. Zřizovatelem VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova Hradec Králové je Královéhradecký kraj.

foto: Královéhradecký kraj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Karty Kouzelná Cesta Krabička Previous post Vyprávěcí karty Kouzelná cesta jsou novou pomůckou pro rozvoj fantazie a čtenářské gramotnosti
Money 215006 1280 Next post Svým nemocnicím kraj vyplatí o 60 milionů korun více na pokryjí růstu nákladů