V polovině listopadu podepsali zástupci města Náchoda a společnosti Rezidence Duhovka s.r.o. smluvní ujednání, na základě kterých došlo k převzetí zahájených a nedokončených projektů v atraktivní lokalitě u náchodské nemocnice.

Do konce roku 2023 tak zde bude dokončeno cca 80 bytových jednotek. Investorem výstavby je nově založená společnost Rezidence Duhovka s.r.o., jejímiž společníky jsou společnosti s letitými zkušenostmi v oblasti stavebnictví a bytové výstavby (společnosti ALPRIM CZ a FATO). První projekt s názvem „Rezidence Duhovka“ navazuje na původní myšlenky autorů projektu.

„Těší mě, že se podařilo najít nového partnera, resp. partnery, kteří tak jak slíbili, zahájili do 14 dnů od podpisu smluv stavební práce a již v těchto dnech výstavba v lokalitě na sídlištěm u nemocnice pokračuje. Město Náchod se na projektu výstavby bytových domů podílí jako investor infrastruktury. Současná podoba projektu a renomé nových partnerů, kteří se jej zavázali dokončit, je pro nás příslibem jeho zdárného dokončení,“ uvedl starosta Jan Birke.

Projekt výstavby bytových domů, o který je již nyní velký zájem, je prezentován na webu projektu www.rezidenceduhovka.cz.

„Předpokládáme, že prvních bezmála 30 bytových jednotek dokončíme vlastními kapacitami (tj. kapacitami společností ALPRIM a FATO) do konce příštího roku. Spolupracujeme se silným finančním partnerem, který bude garantovat po finanční stránce zdárný průběh realizace projektu,“ uvedli při podpisu smluv Ing. Josef Buchta a David Šolc, jednatelé společnosti Rezidence Duhovka s.r.o.

V roce 2021 se připravuje pokračování výstavby v této lokalitě s tím, že nabídka dalších bytů bude zveřejněna v druhé polovině roku a všechny obchodní i stavební aktivity budou směřovat k tomu, aby výstavba byla jako celek s podporou města dokončena nejpozději v druhé polovině roku 2023.


Podrobnosti k projektu:

Nový investor Rezidence Duhovka s.r.o. se sídlem v Hradci Králové převzal závazek Bytového družstva Sluneční stráň na výstavbu dvou bytových domů sestávajících ze 14 bytových jednotek (celkem 28 bytových jednotek) s termínem nejpozději do 30. 10. 2023. Kupní smlouva na pozemky pod bytovými domy byla uzavřena po zaplacení kupní ceny.

Nový investor FATO real s.r.o., člen holdingu FATO, se sídlem v Hradci Králové, převzal závazek Bytového družstva Náchodská vyhlídka na výstavbu dvou bytových domů o minimálně 53 bytech. Tento závazek bude splněn do 30. 10. 2023 s tím, že prodej části pozemku č. 110/65 z majetku města se uskuteční po realizaci jednoho podlaží bytového domu po zhotovení geometrického plánu.

Oba noví investoři převzali i původní závazek výstavby a to, zaplacení smluvních pokut pro případ nedodržení termínu kolaudace, tj. 30. 10. 2023.  Město Náchod tak nebude vracet dotaci na výstavbu technické infrastruktury ve výši 150 % poskytnuté dotace.