20. 4. 2024
Back To School 1576790 1280

Bude zavedena roční tvůrčí pauza pro učitele po 10 letech?

Učitelský sabatikl je v zahraničí běžná podpora profese. Česko jím může podpořit slabá místa ve vzdělávání.

Přestože z mimořádného šetření ministerstva školství plyne, že hlavním důvodem odchodů mladých učitelů je málo peněz, otázka atraktivity profese je neméně palčivá. Více než čtvrtina respondentů uvedla, že odešla, protože našla lepší práci mimo učitelskou profesi. Návrh STAN na zavedení institutu tvůrčího volna pro učitele po 10 letech je jedno z opatření, které může přiblížit výhody učitelské profese těm ze soukromého sektoru. EDUin na základě vlastního Auditu vzdělávacího systému a dobré praxe ze zahraničí doporučuje učitelský sabatikl zavést, ovšem rovněž zvážit i další možnosti pro zlepšení náboru a retence učitelů.

Ministerstvo školství ve svém šetření minulý měsíc uvedlo, že učitelé důchodového věku ze škol postupně odcházejí a absolventů s pedagogickým vzděláním, zejména v učitelských oborech, je v současně době ve vzdělávací soustavě nedostatek. Mnohě školy si tak v dnešní době nejspíše nemohou učitele vybírat a snaží se alespoň o to, aby zájemce o místo učitele splňoval zákonem stanovenou kvalifikaci a byl ochoten toto zaměstnání vykonávat. Ani takoví učitelě však nejsou vždy na trhu práce k dispozici, o čemž vypovídají, zejména pak v některých krajích, vyšší podíly učitelů bez kvalifikace.

Přestože platy jsou hlavním důvodem odchodů, 26 % těch, kteří ukončili pracovní poměr, uvedlo, že našli lepší uplatnění mimo učitelskou profesi. Je tak nasnadě se ptát, jak udělat profesi atraktivnější a pomoci učitelům poskytovat kvalitní vzdělávání. Například ve Velké Británii, která se potýká s obdobným nedostatkem učitelů, koncem minulého roku ministerstvo vzdělávání oznámilo pilotáž sabatiklu se stejnými parametry, jaké navrhuje STAN. Tedy možnost až ročního tvůrčího volna po 10 letech. Britské ministerstvo investuje 5 milionů liber do pokusného ověřování. Mimo něj ale připravilo programy pro snížení pracovní zátěže učitelů, nástroje pro lepší plánování kurikula a výuky nebo omezení byrokracie. Česko nedisponuje pravidelnými měřeními spokojenosti českých učitelů, nicméně se lze domnívat, že jmenované problémy jim nejsou cizí.

Nový Zéland zavedl 10týdenní sabatikly pro učitele, ale i ředitele před více než 10 lety. Tvůrčí volno si může vzít jen omezený počet učitelů v zemi, přičemž výběr se hlavně řídí návrhem uchazeče, jak by čas využil. Tamní ministerstvo vzdělávání zveřejňuje, jak jednotliví učitelé a ředitelé sabatikl využili. Nejčastěji podstupovali univerzitní školení, účastnili se nebo se spolupodíleli na pedagogických výzkumech či se zaměřili na hůře prospívající žáky a sociální skupiny. Zatímco na Zélandu jde o původní obyvatele Maory, v českém prostředí si lze představit, že by učitelé využili volno více, aby zlepšili svoji výuku vůči cizincům v Česku nebo romským žákům.

Možnosti pro sabatikly jsou široké, a pokud by byl schválen, ministerstvo školství může stanovit prioritní oblasti, které by finančně podpořilo. Jak dlouhodobě ukazuje Audit vzdělávacího systému, který EDUin každoročně zveřejňuje, učitelé dle svých slov nemají dostatečné znalosti pro práci se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. Ministerstvo by mohlo využít příležitosti tvůrčího volna a učitelům nabídnout strávit ho dalším vzděláváním například v této oblasti nebo jiné, kterou identifikuje. Výchozím dokumentem by se mohla stát Strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Podobně jako v Británii je nejdříve potřeba kvalitní pilotáže.

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Učitelská profese, a tím pádem i budoucnost vzdělávání v České republice, jsou v ohrožení. Bez potřebné podpory učitelů v jejich práci může tato nepříznivá situace přejít do chronické fáze. Vedle navýšení platů, jež je v tuto chvíli dorovnáním obrovského dluhu, je nutné uvažovat o opatřeních v pravém slova smyslu rozvojových. Sabatikl je jedinečným prostředkem k dalšímu vzdělávání. Nejde o žádnou dovolenou, jde o vytvoření možnosti k tomu, aby se učitelé mohli dále vzdělávat. A je-li situace kritická, čemuž vše napovídá, nelze argumentovat tím, že všichni ostatní by si zasloužili totéž. S odloženou účinností s uvolněním zákona o pedagogických pracovnících zároveň vzniká možnost samotné zavedení do škol dostatečně pilotovat, aby nedocházelo ke komplikacím provozního charakteru.“

zdroj: https://www.rodina.cz/clanek11800.htm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mbtd5as2sq5d0202f9df5ee7.14724143 Previous post U15 finále žákovské fotbalové ligy vybojoval FC Baník Ostrava nad AC Sparta Praha
0ed631dd 1c51 40a6 A358 Fffef9d9b2ec 1316 608 Fit Next post Medový den na Hrádku u Nechanic