29. 5. 2024
Dezinfekce

Bezpečnostní rada města Náchoda jednala o aktuálních opatřeních

Dnes ráno pokračovalo jednání bezpečnostní rady, které bylo přerušeno včera v podvečer s očekáváním dalších opatření přijatých Vládou ČR s účinností od 14. 10. 2020. Všichni přítomní zástupci vedení města a složek IZS zrekapitulovali opatření, která je třeba v praxi zavést přímo v Náchodě, a diskutovali o možnostech koordinace a spolupráce v konkrétních případech.

Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Ředitel nemocnice Jan Mach informoval o povolání mediků a koordinaci příprav na krizový scénář ve spolupráci s krajem. V tuto chvíli je nutné zejména zabezpečit péči o děti zdravotníků v kontextu uzavření základních škol, resp. 1. stupně ZŠ.

„Město Náchod zajistí v této souvislosti veškerou péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních zařízení i nad rámec toho co nám ukládá nařízení. Jsme připraveni na konkrétní potřeby zdravotníků, směnnost personálu v náchodské nemocnici, potřeby stravování dětí i v pozdějších odpoledních hodinách, vypracování domácích úkolů, atd.,“ dodal k diskuzi na toto téma starosta Jan Birke.

Školství

V rámci nových krizových opatření jsou od zítřka, tj. 14. 10. 2020 uzavřeny i školy základní, družiny a školské kluby, jejichž zřizovatelem je město Náchod.

Ve spolupráci s krajským úřadem byla vytipována škola pro děti ve věku 3-10 let pro rodiče IZS a pracovníky v soc. službách (viz výše) a stejně jako v jarních měsících bude tuto službu zajišťovat ZŠ T. G. Masaryka. Provoz mateřských škol bude i nadále probíhat beze změn.

Policie ČR, Městská policie Náchod

Aktuálně bude Policie ČR důsledně domlouvat při dodržování opatření, v ojedinělých případech, pokud to bude nezbytně nutné, bude použito sankcí, a to buď formou příkazního řízení na místě, příp. bude předáno do správního řízení.

Spolupráce státní i městské policie bude nutná také v případě problémů s osobami pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, aby nebyli nyní zbytečně zatěžováni zdravotníci v nemocnici ani záchranáři.

Vedení města Náchoda dnes rozhodlo o distribuci malých balení dezinfekce (15 ml), které obdrželo darem. „Kapesní dezinfekce jsou už nyní distribuovány všem zaměstnancům městského úřadu a městem zřizovaných organizací, dále pracovníkům České pošty a připravujeme také distribuci zaměstnancům supermarketů, pokladním, prodavačkám nebo obsluze čerpacích stanic. K dispozici máme více než 4000 kusů od soukromého dárce, který nechtěl být jmenován. Rádi bychom do konce týdne roznesli vše do většiny obchodů, kde mohou posloužit prodavačům a prodavačkám,“ uvedl starosta Jan Birke.

Dalším krokem, kterým chce město Náchod přispět k bezpečí a ochraně obyvatel Náchoda, je nabídka možnosti zakoupení roušek v městských informačních centrech. Ve spolupráci se společností Medilab ČR, s.r.o., z Českého Meziříčí budou od středy 14. 10. 2020 jsou k dispozici v baleních po 5 kusech v ceně 13 Kč/ks, tj. 65 Kč za balení (viz foto). První zákazníci obdrží jako bonus zmíněné kapesní balení dezinfekce.

Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Test Tube 5065426 1280 Previous post Trutnovská nemocnice rozšiřuje provozní dobu odběrného místa na Covid-19
Classroom 2093743 1280 Next post Kraj zajistil péči o děti lékařů, sestřiček a dalších zaměstnanců v první linii