2. 12. 2023
Befunky Collage

Alexey Dmitriev je nejen skvělý remixér Depeche Mode z Ruska, ale stojí také za výborným projektem Random Access

Alexey Dmitriev z Mosky je skvělým remixérem kultovní kapely Depeche Mode a se svým přítelem Yuri Kononovem stojí za výborným projektem Random Access. Podařilo se nám pro vás přinést se sympatickým Alexeyem exkluzivní rozhovor.

Od kdy se dá datovat vaše láska ke kapele Depeche Mode? Můžete nám prozradit jak se to přihodilo, že jste se stal fanouškem této kultovní kapely?

Když jsem byl ještě ve škole, kolem roku 1989 nebo 1990, tak jsem se hudebně zamiloval do Depeche Mode. Tehdy jsem dostal do ruky audiokazetu s koncertem “101”, který na mě velice silně zapůsobil. První skladby, které se mi opravdu líbily, byly „Behind the wheel“ a „Master and Servant“. Od té doby to všechno začalo.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=D_o5qC2cJ2k”]

Co je na kapele Depeche Mode pro vás na přitažlivého a zajímavého?

Vždy jsem byl milovníkem elektronické hudby, měl jsem rád Pet Shop Boys, A-ha. Ale Depeche Mode mi otevřelo naprosto jiný zvuk. Vokály Dave Gahana byly tak silné, že to člověka nemohlo nechat chladným. Není možné opomenout jejich styl oblékání, podle jejich vzoru se tehdy snažili téměř všichni oblékat. Mnozí fanoušci si dělali podle členů kapely účesy či si obarvovali vlasy po vzoru Martina Goreho.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=mgjGrEn-wBs”]

Jak se to přihodilo, že jste se rozhodl dělat remixy DM?

Již od střední školy jsem miloval tvořit hudbu. Napsal jsem několik jednoduchých písní, které byly samozřejmě velmi podobné Depeche Mode. Ale to všechno nemělo tak zásadní úroveň. V roce 1995 jsem potkal Yuri Kononova (alias Jurgena Gugensona), který se také zajímal o tvorbu elektronické hudby. Doma jsme nahráli celé album (10 skladeb). Naší skupinu jsme pojmenovali Random Access. V roce 1996 byly naše skladby dokonce hrány v rádiu. Ale pak se v mé hudební kariéře vše zastavilo. Vrhl jsem se do práce, pak si založil rodinu a na hudbu už nezbyl vůbec žádný čas. Od roku 1997 pracuji jako zvukař ve filmové produkci. Tato práce mi hodně pomáhá při výběru správných nástrojů a míchání mých skladeb. Mimochodem, v jednom ze seriálů v ruské televizi zněla naše hudba v několika scénách, jako hudba na pozadí, při scénách odehrávajících se v restauracích a kavárnách. V tomto roce 2020, když jsme všichni strávili obrovské množství času doma kvůli pandemii koronaviru, jsem se náhle rozhodl vzpomenout si na své hobby, vytáhl jsem zaprášenou MIDI klávesnici (kterou mám již od roku1995) a během jedné noci jsem vytvořil zajímavou hudební stopu. Poslal jsem ji svému dlouholetému hudebnímu kolegovi Yurijovi Kononovovi a on se okamžitě rozhodl z toho udělat píseň. Jako text k písni jsme se rozhodli použít báseň jeho otce Ivana Kononova přeloženou Arkady Grigoryevem. Tak se zrodil nový singl “Stand” od Random Access. Byl jsem tak ohromen, že od té chvíle jsem se téměř každý večer posadil ke klávesnici a pokusil se vytvořit něco nového. Při hledání nových nástrojů, nových hudebních vzorů jsem náhodou narazil na remixový balíček ke skladbě od DM Personal Jesus. A rozhodl jsem se, že určitě udělám svůj první remix své oblíbené kapely Depeche Mode. A doslova za jednu noc se tak stalo.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=EDOpiIRgoCg”]

Jak se rodí u vás koncept pro tvorbu remixu? Jsou určité hudební vlivy, které vás pro remixy inspirují?

Koncept remixu závisí na mé momentální náladě. Miluji rytmickou taneční hudbu se spoustou basů. Možná to lze přirovnat ke stylu Deep House. Proto jsou některé z mých remixů nasyceny hlubokými basy (v tomto ohledu nedoporučuji poslouchat mé remixy přes reproduktory telefonu – jednoduše to moc neuslyšíte). Chtěl bych zmínit při této příležitosti remix Only When I Lose Myself, který je naopak založen na lyrickém klavíru. Pouze vokály byly převzaty z originálu, veškerá hudba byla znovu vytvořena. Toto je zatím můj nejoblíbenější remix. Určitě ho všem vřele doporučuji si poslechnout. Důležité je zmínit, že samotný materiál a jeho kvalita hrají velmi důležitou roli při vytváření remixu. Když jsem poslouchal vokály samostatně nebo některé nástroje samostatně, tak se náhle nápad zrodil sám. Bohužel na internetu není tolik kvalitních hudebních materiálů pro tvorbu remixů Depeche Mode.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=GfzCss02oBc”]

Co Vaše tvorba – známe Vaše zdařilé skladby a remixy k nim ať to jsou Stand, Twins či Unshared Love. Co chcete ve své tvorbě posluchačům vzkázat a na co se ještě mohou v roce 2020 těšit?

Kromě remixů Depeche Mode, Yuri a já jsme během této doby nahráli další novou skladbu “Twins”, a vytvořili remake naší písně z roku 1995 “Unshared Love” a také jsme vytvořili taneční remixy pro náš singl “Stand”. Když jsem remixoval skladbu „People Are People“, okamžitě jsem si myslel, že „Stand“ a „People Are People“ mají hodně společného. Text má společný význam, skladby mají stejné tempo (120 bpm). Povedl se mi také zajímavý experiment Depeche Mode VS Random Access – „People Stand megamix“. Moc doufám, že v tomto roce budeme s Yuriem dělat další nové skladby. A samozřejmě budu pokračovat v remixech své oblíbené kapely Depeche Mode. Moje aktualizace můžete vždy sledovat na mém Instagramu, na Youtube kanálu, na stránkách Bandcampu, Facebooku.

https://www.instagram.com/dmitrievalexey/

https://www.youtube.com/channel/UC647-kfAhU1oBfM3ZcinBsg/

https://alexeydmitriev.bandcamp.com

https://www.facebook.com/Music.Dmitriev/

 

Rozhovor  ruském jazyce je k dispozici níže:

 

С какого времени вы любите Depeche Mode? Можете ли вы рассказать нам, как случилось, что вы стали поклонником этой культовой группы?

Я полюбил Depeche Mode еще в школе, примерно в 1989 или 1990 году. Мне представилась возможность послушать аудиокассету с концертом “101”, и это меня очень впечатлило. Первые композиции, которые мне тогда очень понравились – это “Behind The Wheel” и “Master And Servant”. С этого все и началось.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=llVQJKiserY”]

Что делает Depeche Mode привлекательным и интересным для вас?

Я всегда был любителем электронной музыки. Мне нравились Pet Shop Boys, A-ha. Но Depeche Mode открыли для меня совершенно другой звук. Вокал Дэйва Гаана был настолько сильным, что я не мог оставаться равнодушным. Ну и, конечно же, их стиль в одежде, в их облике – в то время очень многие старались быть похожими на них. Они делали платформы на голове или красили волосы, как у Мартина Гора.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=u8Yu0L0hApw”]

Как получилось, что вы решили делать ремиксы на DM?

Я увлекался созданием музыки еще со школы. Я написал тогда несколько примитивных песен, которые конечно же были похожи на творчество Depeche Mode. Но всё это было несерьезно. А в 1995 году я познакомился с Юрием Кононовым (aka Jurgen Gugenson), который также увлекался созданием электронной музыки. Мы с ним записали целый альбом (10 треков) в домашних условиях. Назвали нашу группу Random Access. В 1996 году наши треки даже играли на радио. Но дальше в моей музыкальной карьере все остановилось. Я погрузился в работу, потом в семью, и времени на музыку совсем не оставалось. С 1997 года я работаю звукорежиссером в кинопроизводстве. Сейчас эта работа мне очень помогает в правильном подборе инструментов и правильном сведении своих композиций. Кстати, в одном из сериалов на российском телевидении наша музыка звучала в нескольких сценах, как фоновая музыка в ресторанах, в кафе. В 2020 году, когда мы все проводили огромное количество времени дома из-за пандемии коронавируса, я вдруг решил вспомнить свои увлечения, достал запылившуюся MIDI-клавиатуру (которая у меня была с 1995 года) и за одну ночь сделал интересный музыкальный трек. Я отправил его своему давнему музыкальному коллеге Юрию Кононову, и он сразу же решил сделать из этого песню. В качестве текста к песне решили взять стихотворение его отца Ивана Кононова в переводе Аркадия Григорьева. Так родился новый сингл “Stand” от Random Access. Меня это так впечатлило, что с этого момента я почти каждый вечер садился за клавиатуру и пытался создавать что-то новое. В поисках новых инструментов, новых сэмплов мне случайно попался remix pack (раздельно инструменты и вокал песни) на трек “Personal Jesus”. И я решил, что обязательно сделаю свой первый ремикс на мою любимую группу Depeche Mode. И буквально за одну ночь это было сделано.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=Q5xRpsGDOmM”]

Как рождается концепция создания ремикса? Есть ли определенные музыкальные влияния, которые вдохновляют вас на ремиксы?

Концепция создания ремикса, наверное, зависит от моего настроения в этот момент. Я также люблю ритмичную танцевальную музыку с обильной басовой партией. Возможно, это можно отнести к стилю Deep House. Поэтому некоторые мои ремиксы насыщены глубоким басом (в связи с этим не рекомендую слушать мои ремиксы через динамики телефона – многое вы просто не услышите). Но также хочу отдельно отметить ремикс “Only When I Lose Myself”, который наоборот имеет в основе лирическое фортепиано. Из оригинала был взят только вокал, вся музыка была сделана мною заново. Это пока мой любимый ремикс. Советую обязательно его послушать. Хочу отметить, что сам материал и его качество играют очень важную роль в создании ремикса. Послушав отдельно вокал или отдельно какие-то инструменты, идея рождается сама. К сожалению, в Интернете не так много качественного материала на песни Depeche Mode, пригодного для создания ремиксов.

А как насчет вашей работы в Random Access? Мы слышали ваши интересные треки и ремиксы на них: “Stand”, “Twins”, “Unshared Love”. Что вы хотите сказать аудитории о своей работе, и чего еще они могут ожидать в 2020 году?

Да, помимо ремиксов на Depeche Mode за это время мы с Юрием записали еще один новый трек “Twins”, сделали ремейк нашей песни 1995 года “Unshared Love”, а также сделали танцевальные ремиксы на наш сингл “Stand”. Когда я сделал ремикс на трек “People Are People”, то сразу же подумал, что у “Stand” и “People Are People” получилось много общего. Они в чем-то имеют общий смысл в тексте, у них совпал темп (120 bpm) и тональности, которые могут существовать вместе. Через некоторое время был сделан интересный эксперимент их совмещения, и в итоге получился занятный трек Depeche Mode VS Random Access – “People Stand megamix”. Я очень надеюсь, что в 2020 году мы с Юрием сделаем еще несколько новых треков. И, конечно же, я продолжу делать ремиксы на свою любимую группу Depeche Mode. Вы всегда можете следить за моими новинками в моем Instagram, Youtube channel, на страницах Bandcamp, Facebook.

https://www.instagram.com/dmitrievalexey/

https://www.youtube.com/channel/UC647-kfAhU1oBfM3ZcinBsg/

https://alexeydmitriev.bandcamp.com

https://www.facebook.com/Music.Dmitriev/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pjimage Previous post Začátek prázdnin ve znamení oprav chodníků v Náchodě
Ministerstvo Práce A Sociálních Věcí Logo Next post MPSV odeslalo sociálním službám peníze na mimořádné odměny pro více jak 93 tisíc zaměstnanců