Praha – Účelem Dne nulových emisí je dát naší planetě každý rok alespoň na jeden den pauzu od fosilních paliv a všeho, co se vypouští do ovzduší. To zahrnuje skleníkové plyny, znečišťující látky, mikročástice a další emise, které poškozují naši planetu.

Začalo to v roce 2008, kdy zakladatel Ken Wallace spustil webovou stránku v Novém Skotsku v Kanadě, která vyzývá k tomu, aby se 21. září stal dnem, kdy se nespotřebovávají žádná fosilní paliva. Od té doby se myšlenka Zero Emissions Day šíří po celém světě.

Patronem Dne nulových emisí u nás se stala brněnská společnost SAKO Brno, jedna z největších odpadových a svozových společností v České republice. Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství i energetiky pro obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany.

Den nulových emisí je pro SAKO Brno výzvou. Snažíme se naplno využívat svého potenciálu a přispívat tomu, aby město, v němž žijeme bylo nejen energeticky soběstačné, ale také bezemisní. Vyrábíme teplo a elektřinu bez použití fosilních paliv, rozvíjíme projekt městské solární elektrárny na střechách budov, podporujeme projekty pro výzkum vodíkové mobility.

Snažíme se naplno využít potenciálu inovativní společnosti. Jako první v republice jsme uvedli do provozu automatizovanou třídicí linku, která rychle a efektivně vytřídí plast, tetrapaky, papír, polystyren i kovy a připraví je k následné recyklaci. Provozujeme hustou síť sběrných dvorů a podporujeme projekty opětovného využití věcí jako např. Re-Use či Re-Nab. Na území města Brna ročně odstraňujeme desítky nelegálních skládek. Každoroční podpora akci Ukliďme Česko je pro nás samozřejmostí.

Odpovídající důraz klademe také na ohleduplnost vůči husté městské dopravě i klidovým obytným zónám. Proto náš vozový park tvoří ekologické vozy, splňující všechny požadavky na ekonomický provoz a minimální hlučnost. Přibližně čtvrtina našeho vozového parku využívá alternativní pohon, a to včetně prvního svozového vozu v ČR, který jezdí výhradně na elektřinu.

Nezapomínáme ani na environmentální osvětu. Naše exkurze vzdělávací programy ročně navštíví více než 5 tisíc osob. Chceme, aby ve všech ohledech platilo, že SAKO Brno je ekologickou firmou vytvářející dobré podmínky pro třídění a další využívání odpadu jako druhotné suroviny.

A co můžeš udělat ty?

Vyber si jízdu na kole, procházku nebo jízdu veřejnou dopravou. Naplánuj si jídlo bez vaření. Vypni napájení, tím se alespoň na jeden den vyhneš používání elektřiny. Vyhýbej se také jednorázovým plastům, kupuj jen věci, které skutečně potřebuješ, najdi způsob, jak věci znovu opravit nebo recyklovat, zbytky potravin dávej do kompostu a řádně recykluj jakýkoli plast, papír, sklo a kov.

Každý z nás může začít malými kroky, které přispějí ke zlepšení života na naší planetě.