Informační centrum východních Čech

Vážení cestovatelé, obchodníci a turisté. Vítáme Vás na stránkách obchodního a turistického informačního centra v Hradci Králové www.kralovehradecko.info. Královéhradecký a pardubický region nepatří mezi typická turistická centra, ale spíše jsou to regiony vyvážené svou malebnou přírodou i zajímavou architekturou. Možná právě proto jsou východní Čechy vyhledávány investory a obchodníky, kteří zde zakládají své společnosti a zvou sem své obchodní partnery. Hradec Králové i Pardubice jsou vyhlášenými univerzitními městy, ve kterých studují a žijí tisíce studentů z celého světa.

Naše informační centrum nabízí především dlouhodobým a střednědobým návštěvníkům, kteří hledají více než „kýče“ pro turisty, pomoc se začleněním se do společnosti, zázemí a podporu.

Co především nabízíme:

  • Informace a pomoc pro příchozí firmy a obchodníky
  • dlouhodobé ubytování v Hradci králové
  • mediální podporu v našich regionech
  • zajištění osobní letecké přepravy
  • nebytové prostory pro podnikání